Blogy do kampaně EPD

msd_ifl_lg_rgb_tl_dkgry

MSD IT partnerem letošního ročníku. Děkujeme.

„Naším posláním je být na špičce bouřlivého rozvoje IT technologií ve zdravotnictví. Kromě jiného naše práce přináší radost, jakou technické pozice moc často nenabízejí: pomáháme zlepšovat kvalitu života nemocných i jejich rodin.
MSD patří mezi přední světové farmaceutické společnosti zaměřující se na vývoj inovativních léčiv.
Pražský MSD IT Hub spoluurčuje směr digitální revoluce ve zdravotnictví: zabývá se softwarovým inženýrstvím, IT provozem, digitálním marketingem, vytváří matematické modely a business analýzy, zkoumá využití mobilních technologií, vytváří aplikace pro řízení prodeje, výroby, výzkumu a vývoje léků apod.
Základem našeho úspěchu vždy byly, jsou a budou naše normy, hodnoty a principy, na kterých byla naše společnost vybudována, a kterými se řídí již více než 125 let.
Naše schopnost uspět závisí na integritě, znalostech, kreativitě, umu, rozmanitosti a týmové práci našich zaměstnanců. Abychom skutečně uspěli, snažíme se pro naše zaměstnance vytvářet motivující prostředí plné vzájemného respektu, které podporuje týmovou práci. Kromě toho patřičně oceňujeme výkon a nasazení a snažíme se vycházet vstříc potřebám našich zaměstnanců a jejich rodin.“

Zástupcem firmy MSD na konferenci je Business Operation Director Irena Prášilová.
Vystupí v pátek v panelu jako řečnice a usednout můžete i k jejímu mentoringovému stolu na networkingové téma: Proč je networking pro ženy velmi důležitý a jak ho co nejlépe využít v pracovním i soukromém životě od 9 hodin, nebo od 11 hodin.

msd_ifl_lg_rgb_tl_dkgry

Prasilova Irena epd

den rovnosti stereotypy

V březnu se slaví a platí daně

V březnu se slaví a platí daně. V březnu vyhotovujeme daňová přiznání, uzavíráme roční rozpočty a bilancujeme své úspěchy a výkony z předešlého roku. Pojďme slavit! I české ženy mohou konečně udělat tlustou čáru za uplynulým rokem. Co s tím, že o 2,5 měsíce později než muži?!

Dnes, 20. března 2018, ženy dosáhly na stejnou výši odměny jako muži za předchozí rok na stejných pozicích. Mohou slavit.
Je však co oslavovat? Co je tak důležitého v tento den?

Zatímco muži již třetí měsíc naplňují cíle roku 2018, ženy stále doháněly schodek z roku 2017. Rozdíl v platech mužů a žen si v ČR hýčkáme, procentní číslo se nehýbe. Stále obsazujeme poslední příčky v EU – necelých 22 % oproti unijnímu průměru 16 %.

Ženská práce je dlouhodobě podhodnocována a ženy častěji pracují v nekvalifikovaných a tím pádem hůře placených profesích, nebo využívají úvazky na méně hodin. Pro bilanci je ale vhodné zmínit pomalé zlepšování, kterému napomáhá současná situace zaměstnanosti na trhu práce, obsazování malých dětí do školek s garancí místa, rozsáhlé zakládání dětských skupin, snaha vytvářet flexibilní úvazky a zapojovat do výchovy muže třeba skrze otcovskou dovolenou.

Evropou hýbe rovnost.

Německé ženy upozornily se svým 18% rozdílem na den rovnosti 18.3.2018, kdy ve všech větších městech organizovaly happeningy, semináře nebo moderní “flashmoby” s červenými taškami s logem Equal Pay Day. Španělské ženy zase spustily svou kampaň již na Mezinárodní den žen, kdy prostesty v ulicích proti genderové nerovnosti poukazovaly na neplacenou a podhodnocovanou domácí práci.

V Česku se problematice Rovnosti platů dlouhodobě věnuje veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR, která klade důraz na vzdělávání společnosti a cílové skupiny a otvírá nová témata ve veřejném prostoru. Jako první a z vlastních zdrojů, bez pomoci grantů, přivedla toto téma k diskuzi ve firmách a široké veřejnosti. Letošní tříměsíční kampaň na jaře završí monstrozní 9. ročník konference ŽENY SOBĚ s nosným tématem Ženy a peníze. Jak probíhal růst celé akce?

Dvoudenní konference dává prostor pro sdílení dobré praxe mezi firmami, kde ženy a muži z různých oborů diskutují další možnosti a reální zlepšování k narovnávání rozdílu.

Sobotní část akce – speed mentoring – nabourává mýty o ženské rivalitě a neochotě podělit se o své zkušenosti. Důkazem je každoroční podpora 60 významných žen jako role models v roli mentorek se zkušenostmi s konkurencí na samé špici svých oborů. Tyto ženy bez nároku na honorář poskytují svůj čas a znalosti s myšlenkou na podporu žen.

Nejohroženější ženou s rozdílem v platu až k 30 % hranici je vzdělaná žena mezi 35-49 lety s vysokoškolským vzděláním, která prochází různými životními etapami a naráží na jednotlivé diskriminační body, jako je například péče o malé děti. Takové jsou nejvíce aktivní skupinou návštěvnic konference. Chtějí pracovat na svém osobním růstu a naučit se bořit stereotypy. Protože paradoxně čím vzdělanější žena, tím větší je diskriminace platů.

Taková žena je schopná uvědomovat si své “selhávání” (i drobné běžné životní chyby) a vztahuje je na sebe, podléhá více klamům společnosti a přijímá větší zodpovědnost za sebe i ostatní. Tím se nad ní nůžky více rozevírají.

Rozdíly v platech se ale také mění v různých odvětvích. Největší rozdíl v genderovém odměňování je tomu v peněžnictví a pojišťovnictví, kde rozdíl šplhá ke 41 % a ročně jsou tak ženy ochuzovány o částku až 400.000,-Kč.

Věřím, že akce Equal Pay Day, kterou organizujeme, pomáhá ženám, aby si uvědomovaly reálný platový rozdíl a rozvíjely dlouhodobě svůj potenciál a schopnosti k tomu, aby jim pomohly říkat si o odpovídající odměnu za svou práci. Naše akce se odlišuje především tím, že není pouze diskusní platformou, ale díky unikátnímu konceptu speed mentoring, mají ženy možnost se setkat osobně a sdílet odborné rady nejen od zkušených manažerek a podnikatelek, ale také s ostatními ženami napříč obory. Jsme také hrdé na to, že se pátečního programu účastní i muži, jejichž zapojení a názory vnímáme jako nedílnou součást vzájemného dialogu,“ vysvětluje prezidentka Business & Professional Women CR, Lenka Šťastná.

Cílem akce je pomoci ženám znát svou hodnotu a umění ocenit se, ale hlavně jim dát možnost volby.

Podporujeme svobodnou volbu silných žen, silných mužů a silných partnerství.

Pojďte do toho s námi! Těšíme se 13. a 14. dubna v Praze. #Epd2018

Helena Dreiseitlová
www.equalpayday.cz

tyden-logo

Den rovnosti platů, Češky letos dosáhly na loňské mzdy mužů

Na úterý v Česku připadá Den rovnosti platů. Znamená to, že Češky dosáhly stejného výdělku jako muži za loňský rok. Termín stanovuje v Česku druhým rokem nezisková organizace Business & Professional Women CR, výpočet vychází z dat Eurostatu. Vzhledem k časové prodlevě statistických dat jde podle prezidentky organizace Lenky Šťastné pouze o symbolické datum, letos vychází z rozdílu za rok 2016. Loni datum připadlo na 18. března.

Klikněte na obrázek a čtěte více. 

tyden

DEN ROVNOSTI platu

Den rovnosti platů letos připadá na 20. března

V Praze, 20.března 2018 -  Ženy v Česku dnes dorovnávají rozdíl v platech, který u nás v roce 2016 činil 21,8 %.  V souladu s touto statistikou tak musejí ženy pracovat o více než dva a půl měsíce déle než muži, aby dosáhly stejné úrovně v odměňování. Rozdíl mezi platy žen a mužů se v České republice dlouhodobě patří k nejvyšším v Evropské unii.

Této problematice se dlouhodobě věnuje nezisková organizace Business & Professional Women CR, která mimo jiné své aktivity letos pořádá již 9. ročník akce Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ. V minulých letech se konference a následného mentoringového dne zúčastnily tisíce žen a zájem každým rokem roste.

„Věřím, že právě akce, jako je ta, kterou organizujeme, pomáhají ženám, aby si uvědomily a rozvinuly svůj potenciál a schopnosti, ale také, že jim pomohou v tom, aby se naučily říkat si o odpovídající odměnu za svou práci. Naše akce se odlišuje především tím, že není pouze diskusní platformou, ale díky unikátnímu konceptu speed mentoringu, ženy sdílejí zkušenosti a dostává se jim mnoha účinných rad od zkušených manažerek a podnikatelek. Jsme také hrdé na to, že se konference účastní i muži, protože je vnímáme jako nedílnou součást vzájemného dialogu,“ vysvětluje prezidentka Business & Professional Women CR, Lenka Šťastná.

Konference se letos koná v pátek 13. dubna a mentoringový den pak v sobotu 14. dubna, v Clarion Congress Hotel Prague.

Akce Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ je součástí celosvětové kampaně Equal Pay Day, kterou v roce 2009 zahájila mezinárodní federace žen Business & Professional Women International, jedna z nejvlivnějších ženských organizací na světě. Kampaň upozorňuje na platovou nerovnost mezi ženami a muži. Akce podporuje ženy na všech profesních úrovních, pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál, napomáhá růstu jejich ekonomické nezávislosti a posiluje jejich sebedůvěru, a to vše formou mentoringu, vzdělávání a networkingu.

Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ mimo jiné boří mýty o ženské rivalitě a neochotě podělit se o své zkušenosti. Dokazuje to i na 60 mentorek, žen, které obstály v tvrdé konkurenci a z nichž řada stojí na samé špici svých oborů. Tyto ženy bez nároku na honorář poskytují svůj čas a znalosti a ztotožňují se tak s myšlenkou podpory žen.

Více informací o akci Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ získáte na www.mentorky.cz

 den rovnosti platu cr

 

Kontakt pro novináře:

Mgr. Tereza Melišová

PR Managerka

774 996 628

tereza.melisova@bpwcr.cz

Svach Vera epd

Věra Švach: Jak se zbavit stresu a vědomě si užívat života

Druhý dubnový víkend bude patřit ženám na akci Ženy sobě, a to již po deváté. V Clarion Congress hotelu v Praze se setká tisícovka žen, aby prožila 2 dny nabité informacemi a sdílením zkušeností. Jednou z mentorek je i úspěšná podnikatelka, majitelka společnosti Happier by Vera a trenérka metody mindfulness Věra Švach, která si pro mentoring připravila téma: Jak prožívat větší klid a méně stresu v uspěchaných dnech pomocí mindfulness.

Proč považujete svoji účast na akci Ženy sobě a podporu žen za důležitou?

„Tématy Nového světa a našeho fungování v něm jsou spolupráce, důvěra, láska, doporučení a podpora. A tyto schopnosti má především žena. Je na nás měnit energii světa, v osobní i profesní rovině. Začít ale musíme samy u sebe. „Ženy sobě“ toto vše umožňují a já si toho velmi vážím.“

Jak čerpáte novou sílu jít dál, nevzdat se, rozvíjet a realizovat své nápady?

„Léta trénuji mindfulness (všímavost), což je schopnost být si vědom toho, co se děje v přítomném okamžiku. V nás i mimo nás. Ráda se ptám sama sebe „jak se máš“ nebo svého těla „jak se cítíš“. Takový „check-in“ dělám několikrát za den. Duše i tělo promlouvají a mně se vždy vyplatí naslouchat. Baterky tak dobíjím každý den podle toho, po čem má duše nebo tělo touží.“

Jak používat metodu mindfulness  v boji se stresem a k dosažení většího klidu?

Mindfulness přináší mně i mým klientům do života mnoho radosti, lehkosti a životního naplnění. Je to cesta k sobě samé, ke klidu a pohodě, a to vše v běžné realitě každodenních starostí. Techniky mindfulness přináší okamžitou úlevu od nervozity, stresu a napětí a ještě navíc umožňují život naplno prožívat ve všech jeho formách. Bude mi ctí na akci Mentoring day 14. dubna základní techniky představit a inspirovat tak další ženy.“

Souhlasíte s tvrzením, že za peníze si může člověk koupit všechno?

„Za peníze si můžeš koupit hodně, pokud to děláš chytře a vědomě. Peníze jsou fantastická energie, kterou je krásné milovat, opečovávat ji a rozmazlovat, ale současně na ní nelpět a nenechat se jí příliš ovlivnit. Je na nás, jak s energií peněz naložíme. Někteří jsou jimi posedlí a zaslepení, jiní je nemají a vůbec jim nechybí.“

Páteční konference bude věnována tématu peněz, nejen proto, že rozdíl mezi platy mužů a žen je u nás druhý největší v EU – téměř 23 %. Sobota je určena speed mentoringu, což je program hodinových workshopů u kulatých stolů, kde mentorka pracuje přibližně s 15 účastnicemi.

Jednodenní i zvýhodněné dvoudenní vstupenky jsou již v prodeji. REGISTRUJTE SE :-)

Cristina Muntean nahled

Tak co? Už vyděláváš ty velké prachy?

„Tak co? Už vyděláváš ty velké prachy?“ Sedím u stolu na pravidelné snídani se svými kamarádkami podnikatelkami a poslouchám jednu z nich, jak popisuje vztah se svým otcem. Silný muž, který se pustil do podnikání hned po pádu komunismu, a který své dcerušce neustále opakoval: „Hlavně nikomu nedůvěřuj a na nikoho se nespoléhej; jen na mě, a i to jen občas.“

Poslouchám ji a říkám si, co je lepší. Při poslední návštěvě doma u nás na vesnici v Rumunsku mi táta řekl, že se ho kamarádi ptají, co dělám. „Furt to stejné, něco s novinami.“ To, že již nejsem osm let novinářkou, a že celou tu dobu podnikám, nějak mému otci zatím nedošlo. Láskyplný muž, který celý život pracoval v elektrárně jako opravář turbín, odešel po 36 letech z práce ze stejné pozice, která mu dávala hodnotu, jistotu a smysl. „Tati, já už ale dlouho podnikám,“ pravím. „Já bych jim to ale neuměl vysvětlit. Tak jim radši řeknu tohle,“ shrnuje táta a mávne nad tím rukou.

Táta, máma a kapka systemického pohledu na peníze  

Jak moc – jak silně a hluboce – ovlivňuje náš vztah k rodičům, potažmo k otci, náš vztah k penězům? O tom by se daly psát knihy. Abych na to mohla stručně odpovědět, nabídnu krátký vhled do systemické dynamiky rodiny, se kterou pracuji ve své lektorské, poradenské i koučovací praxi.

Z archetypálního hlediska zastupuje matka / žena / ženský princip to, co je „uvnitř“ – uvnitř našeho domova a uvnitř sebe sama. Proto často náš vztah k nám samým reflektuje právě kvalitu našeho vztahu s matkou. Na druhou stranu táta / muž / mužský princip zastupuje to, co je „venku“ – tedy náš vztah k vnějšímu světu. Je to táta / mužský princip, který nám pomáhá opustit komfort teplé náruče mámy a podrží nás při setkání s vnějším světem – třeba abychom se mohli naučit nové precizní dovednosti, zaparkovat velké auto, prosadit se ve skupině (dostat se NAD lidi a NAD věci, zatímco máma / ženský princip nás naučí S – spolupracovat).

Také je to táta, kdo by nás měl podržet při tvorbě emoční dráhy sebedůvěry a sebehodnoty z vnějšího hlediska, která se často hodnotí v penězích. Tedy je to táta, kdo by nás měl učit, jak si věřit a jak v sobě zapnout zdravý mužský princip, který si umí říct o peníze otevřeně a férově, který se raduje z měřitelné hodnoty své práce a pak dokáže s penězi hospodařit vědomě a rozumně.

Paráda. A co když jsem nic z toho nikdy neměla?

Rodinná dynamika, kterou jsem výše popsala, patří spíš do království představ o ideálních rodičích. V realitě tu mnoho z našich otců v tomto ohledu pro nás nebylo (anebo jsme necítili, že by byli). Anebo byli, ale nevědomě, a tím nám předali všechny bolesti, strasti a nezpracovaná témata, která jejich komunismem traumatizovaná generace držela v sobě. Proto jim to nemůžeme zazlívat. Co ale můžeme spolehlivě udělat, je uvědomit si, jak jsme na tom vlastně ve vztahu k penězům my sami dnes a od koho jej máme. Samozřejmě že ne všechna finanční přesvědčení pochází od otce – i další členové rodiny hojně přispívali k tomu, abychom zůstali věrní tomu, jak to chodilo v našich rodinách. „Není, nemám. Nesmíš, nezasloužíš si to. Peněz není nikdy dost. Peníze si musíš nejdřív tvrdě odmakat. Peníze kazí charakter.“ A tak bych mohla pokračovat donekonečna.

Uvědomit si naše skryté finanční přesvědčení – naše nevědomé předsudky vůči penězům – by nám mohlo přinést kapku světla do našeho vztahu k penězům. Proč někdo nedokáže žít bez dluhů a jiný se brání i užitečnému dluhu jako čert kříži? Proč si někdo neumí říct o peníze, anebo si řekne a pak se cítí provinile? To, jak fungují v našem životě peníze, je úžasné zrcadlo toho, jak jsme nastaveni emočně uvnitř. Podívat se penězům do očí je proto pohled k nezaplacení. Peníze o nás totiž mohou vyprávět mnohem víc, než si myslíme. A jen poté, co uslyšíme to, co nám chtěly celou dobu vyprávět, pro nás mohou konečně začít opravdu pracovat.

Článek připravila mentorka 9. ročníku akce Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ - Cristina Muntean 
Chcete se dozvědět více o propojení peněz, emocí, pocitu vlastní hodnoty a investicí do sebe u žen? Přijďte 13. 4. na naši konferenci nebo se připojte ke kulatému stolu Cristiny na mentoringu, v sobotu 14. 4.

blogerka-roku

Dnes (bacha, ne až zítra nebo za týden), je totiž první den zbytku vašeho života

„Jak bychom mohly mít vyšší ohodnocení platy, když se neumíme samy ocenit? Když se nemáme rády?

Myslíte, že se vás to netýká? Že tohle už máte za sebou? (Jako jo, můžete to tak mít, nicméně osobně jsem nepoznala jedinou češku, o které bych si to myslela a ráda takovou poznám!)  Ó, já se považovala za ženu, která je sama se sebou srovnaná a je sebevědomá. Chyba lávky, dámy. Jsem od toho míle daleko. Teprve si na sebe zvykám. Teprve teď sama sebe objevuju a objevuju úctu a lásku, kterou jsem si (nevědomky) nedopřávala.

Jak jste na tom vy?

Tak schválně, fofrem, žádné velké přemýšlení – co na sobě bezpodmínečně milujete? S čím jste fakt spokojené tak jak to je? Co nemá žádné je to tak, ale kdyby to bylo tak, je to lepší.. Šup, 5 vět.“….

čtěte celý článek zde

Working-on-it-970x647

Equal Pay Day 2018: Umíme se ocenit?
Back on trees blog

Gomba Pavla epd

karmická zkušenost mi říká, že to tak prostě má být

„Při rozhodování o účasti na konferenci jsem měla velké dilema, protože jsem měla ve stejném týdnu pozvání na misi do Senegalu. Jet do Dakaru, nebo do Clarionu? Nakonec jsem se rozhodla pro konferenci Ženy sobě, protože mě během krátké doby oslovilo hned několik žen a karmická zkušenost mi říká, že to tak prostě má být!

Během svých cest po světě jsem měla možnost poznat, jak žijí ženy v nejrůznějších kulturách. I když je každá země jiná, to, jaké problémy my ženy řešíme v jednotlivých životních obdobích, je až překvapivě podobné. Tato setkání mě inspirovala k přesvědčení, že postavení žen ve společnosti je přímo úměrné jejich finanční nezávislosti.

Ráda bych se podělila také o praktické zkušenosti s tím, jak uspět v dominantně mužském prostředí, i důvody, proč je dobré nebýt jedna druhé potvorou, ale naopak se podporovat :o)“

Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF ČR, Vás zve ke svému kulatému stolu 14.4. od 15 hodin s tématem „ŽENOU JINDE„.

REGISTRUJTE SE ONLINE.

Gomba Pavla epd