Aktuality 2023kampaňměníme světvšechny aktuality

Gender Pay Gap je stále důležité téma

By 8. 12. 2022 No Comments

14. ročník kampaně Equal Pay Day již tradičně upozorňuje na téma gender pay gap – rozdíl v odměňování žen a mužů, který ČR dlouhodobě řadí na nelichotivá místa v mezinárodním srovnání. 16 % je aktuální rozdíl v neprospěch žen, zdá se Vám to moc nebo málo?

Gender pay gap (GPG) je ovšem jen špičkou ledovce a v celé kráse se nám komplexní téma ukáže, když se zeptáme PROČ GPG existuje? KDE vzniká? CO máme dělat? JAK se s tímto stavem nespokojit? KDO má být aktivní? A JAKÉ MAJÍ ŽENY ve společnosti POSTAVENÍ A SLOVO?

BÝT VIDĚT A SLYŠET je tedy další logické téma Equal Pay Day, protože:

 • je třeba si uvědomit nakolik je slyšet hlas žen a mužů, kterým jde o hlas žen i o  posilování rovných příležitostí a diverzity
 • je třeba uvědomit si, že když nejsou viditelné ženy v různých profesních rolích, nejsou viditelné ani jejich zkušenosti, názory a témata, která mají potenciál rozvíjet celou společnost
 • je třeba si uvědomit, jak svou viditelnost a hlas systematicky posilovat a jak neodmítat příležitosti
 • je třeba vidět a slyšet jak se o viditelnost a hlas žen starají firmy a proč
 • je třeba vidět a slyšet, jak se s ”women power” pracuje v zahraničí

Konference přinese pestré pohledy a informace na otázky:

 • GENDER PAY GAP
 • INSPIRACE Z FIREMNÍCH PROJEKTŮ
 • INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ
 • WOMEN EMPOWEREMENT
 • INSPIRACE PROFESNÍM PŘÍBĚHEM OSOBNOSTÍ
 • INSPIRACE JAK se nebát BÝT vidět a slyšet a proč je to DŮLEŽITÉ

BPWCR již od roku 2010 pomáhá naplňovat firmám jejich CSR cíle skrze cíle udržitelného rozvoje SDGs a proto je možné výstupy z projektů a spolupráci využít do reportingu ESG.

KONFERENCE EQUAL PAY DAY ČR má stále význam (bohužel), protože: 
V RÁMCI INDEXU ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ SE ČR v r. 2022 umístila na 23 místě v EU. 

 • 57,2 bodů ze 100 se Česko v rámci indexu rovnosti žen a mužů umístilo na 23. místě v EU.
 • Jeho bodový výsledek je o 11,4 bodu nižší než výsledek EU.
 • Od roku 2010 Česká republika dokonce ↓ klesla o 10 míst.
 • Nejvýraznější rozdíl je v oblasti moci, kde je Česko na 25. místě z 27 států EU a v ekonomickém rozhodování na 27., což je poslední místo
 • Pořadí Česka je s bodovým výsledkem 67,1 jedním z nejnižších (24.) v oblasti práce. V této oblasti jsou genderové nerovnosti obzvláště výrazné.

 

 

Je třeba si neustále připomínat, že jsme stále na cestě k rovným příležitostem  a že je to téma, které nelze přehlížet, protože ovlivňuje profesní i osobní životy nás všech a má výrazný vliv na celospolečenské klima.  PŘIDEJTE SE K NÁM