Aktualitykampaňměníme světvšechny aktuality

Gender Pay Gap je stále důležité téma

By 8. 12. 2022 No Comments

14. ročník kampaně Equal Pay Day již tradičně upozorňuje na téma gender pay gap – rozdíl v odměňování žen a mužů, který ČR dlouhodobě řadí na nelichotivá místa v mezinárodním srovnání. 16 % je aktuální rozdíl v neprospěch žen, zdá se Vám to moc nebo málo?

Gender pay gap (GPG) je ovšem jen špičkou ledovce a v celé kráse se nám komplexní téma ukáže, když se zeptáme PROČ GPG existuje? KDE vzniká? CO máme dělat? JAK se s tímto stavem nespokojit? KDO má být aktivní? A JAKÉ MAJÍ ŽENY ve společnosti POSTAVENÍ A SLOVO?

BÝT VIDĚT A SLYŠET je tedy další logické téma Equal Pay Day, protože:

 • je třeba si uvědomit nakolik je slyšet hlas žen a mužů, kterým jde o hlas žen i o  posilování rovných příležitostí a diverzity
 • je třeba uvědomit si, že když nejsou viditelné ženy v různých profesních rolích, nejsou viditelné ani jejich zkušenosti, názory a témata, která mají potenciál rozvíjet celou společnost
 • je třeba si uvědomit, jak svou viditelnost a hlas systematicky posilovat a jak neodmítat příležitosti
 • je třeba vidět a slyšet jak se o viditelnost a hlas žen starají firmy a proč
 • je třeba vidět a slyšet, jak se s ”women power” pracuje v zahraničí

Konference přinese pestré pohledy a informace na otázky:

 • GENDER PAY GAP
 • INSPIRACE Z FIREMNÍCH PROJEKTŮ
 • INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ
 • WOMEN EMPOWEREMENT
 • INSPIRACE PROFESNÍM PŘÍBĚHEM OSOBNOSTÍ
 • INSPIRACE JAK se nebát BÝT vidět a slyšet a proč je to DŮLEŽITÉ

BPWCR již od roku 2010 pomáhá naplňovat firmám jejich CSR cíle skrze cíle udržitelného rozvoje SDGs a proto je možné výstupy z projektů a spolupráci využít do reportingu ESG.

KONFERENCE EQUAL PAY DAY ČR má stále význam (bohužel), protože: 
V RÁMCI INDEXU ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ SE ČR v r. 2022 umístila na 23 místě v EU. 

 • 57,2 bodů ze 100 se Česko v rámci indexu rovnosti žen a mužů umístilo na 23. místě v EU.
 • Jeho bodový výsledek je o 11,4 bodu nižší než výsledek EU.
 • Od roku 2010 Česká republika dokonce ↓ klesla o 10 míst.
 • Nejvýraznější rozdíl je v oblasti moci, kde je Česko na 25. místě z 27 států EU a v ekonomickém rozhodování na 27., což je poslední místo
 • Pořadí Česka je s bodovým výsledkem 67,1 jedním z nejnižších (24.) v oblasti práce. V této oblasti jsou genderové nerovnosti obzvláště výrazné.

 

 

Je třeba si neustále připomínat, že jsme stále na cestě k rovným příležitostem  a že je to téma, které nelze přehlížet, protože ovlivňuje profesní i osobní životy nás všech a má výrazný vliv na celospolečenské klima.  PŘIDEJTE SE K NÁM