CO JE EQUAL PAY DAY?

Den rovného odměňování (Equal Pay Day – EPD) je symbolický den, upozorňující na rozdíly v odměňování mužů a žen. Jde o globální osvětovou kampaň organizací Business & Professional Women po celém světě. 

EPD upozorňuje na stále trvající problém nerovnosti v odměňování podle pohlaví, tzv. Gender Pay Gap (dále jen GPG). Připomínáme den, kdy ženy dohánějí mzdovou úroveň jejich mužských kolegů, jež oni dosáhli ke konci uplynulého roku.

PROČ SE KONÁ KAŽDÝ ROK NA JAŘE?

V ČR je aktuální rozdíl v mzdách 16,4 %, což nás stále řadí na poslední příčky v EU. Tento údaj říká, o kolik více času musí ženy pracovat déle, aby dosáhly stejné roční odměny jako muži, tedy o cca 2 měsíce déle.
Chci detailnější informace o problematice.

Mezinárodním symbolem akce je červená taška, kabelka nebo peněženka.
Navazuje na původní kampaň z roku 1988 s názvem RED PURSE CAMPAIGN.
Červená barva znamená v účetnictví ztrátu a proto připomíná negativní ekonomický vliv pro ženy.
… nás velmi těší, že ženy na akci vynášejí červenou barvu jako symbol vzájemné podpory. 

Jak vznikl Equal Pay Day?

Příběh EPD ve světě

Příběh v ČR

Den rovného odměňování se poprvé objevil v USA v roce 1988, kdy BPW zorganizovalo kampaň červené kabelky, zdůrazňující červená čísla v dámských peněženkách a upozorňovala na přetrvávající rozdíly v odměňování žen a mužů.

Myšlenka této kampaně vznikla již na počátku 60. let, kdy se různé ženské organizace včetně BPW snažily prosadit zákon o stejném odměňování v Evropě i USA, a které prezident Československa podepsal v roce 1965. Podrobně je dále rozveden v tzv. „antidiskriminačním zákoně“ z roku 2009. 

Do Evropy se kampaň dostala v roce 2008 díky BPW Germany a v roce 2009 vznikla oficiální kampaň s názvem Equal Pay Day, kterou zastřešovaly organizace BPW po celé Evropě. Od té doby se do kampaně zapojuje každý rok více zemí světa a stává se tak globálním fenoménem. 

V České republice se EPD poprvé konal v roce 2010, společně se vznikem veřejně prospěšné organizace Business & Professional Women CR z.s. Každá země si vybírá aktivity, jak tuto kampaň každoročně připomínat veřejnosti. 

Cílem akce v ČR je informovat veřejnost o stávající situaci,
vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami vysoké platové nerovnosti
a podporovat rovné zastoupení žen ve společnosti

EQUAL PAY DAY v ČR

dny, které mění týdny, měsíce i roky

Zakladatelka akce a prezidentka pořádající organizace, Lenka Šťastná, zvolila pro EPD v ČR aktivity: mediální kampaň, odbornou konferenci, speed mentoring. Klíčová je spolupráce s partnery, jež se diverzitou zabývají a sdílejí s námi aktuální trendy.

Každý rok na jaře (tedy v době, kdy ženy konečně dosahují stejných ekonomických výsledků jako muži v předchozím roce) upozorňuje pracovně-zážitková akce na stagnující rozdíl ve mzdách aktivitami na podporu žen. Svojí advokační činností EPD „doručuje“ informace o situaci nejen v rovnosti mezd, ale i v dalších otázkách rovnosti žen a mužů, diverzity a společenské odpovědnosti ženám i mužům, kteří  dosud o tuto problematiku neměli zájem.

Akce je svým rozsahem a zaměřením v českém prostředí zcela unikátní a nenahraditelná, proto se může opřít o reference firem i dlouhodobou spolupraci s projektem 22% K ROVNOSTI od MPSV.

Kdo akci organizuje

Veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR (BPWCR) podporuje téma rovnosti mezd v ČR a postavení žen ve společnosti. Organizaci tvoří cca 200 členek a firemních členů, kteří svými zkušenostmi podporují aktivity, podporující ekonomickou nezávislost ženEPD pořádá od svého založení v roce 2010. 

BPWCR je součástí sítě mezinárodních organizací BPW Internationalzastupujících více než 25 000 aktivních žen na pěti kontinentech ve více než 100 zemích světa, prosazujících rovné příležitosti žen a mužů od roku 1930. Má poradní status v ECOSOC / OSN / Radě Evropy a dalších nejdůležitějších organizací na mezinárodní úrovni. Více informací najdete na www.bpwcr.cz

Proč a jak se zapojit?

Akce je tematicky zaměřená, výběrová, srozumitelná a každoročně navštěvovaná běžnými ženami bez předchozího vztahu k tématu rovných příležitostí, z řad středního a vyššího managementu a podnikatelkami. Na online event se zvedá návštěvnost o ženy z regionů, které využívají možnost online zapojení. 

PROČ JE PROJEKT JEDINEČNÝ?

 • Udržuje tradici od roku 2010.
 • Každý rok navyšuje kvalitu doručovaného obsahu. 
 • Stabilita – nepodléhá trendům, sleduje dlouhodobé cíle a kvalitní partnerské vztahy.
 • Udržitelnost – jako jedny z prvních jsme téma rovných mezd přivedly do ČR.
 • Silná značka – stále se zvyšující zájem společností, postupně budovaná partnerství a důvěra firem. 
 • Jedinečný mediální dosah, předložená témata jsou vytěžována médii po celý rok. 
 • Nárůst – stále se zvyšující počet účastnic a účastníků (již vybudovaná vysoká návštěvnost). Equal Pay Day prošlo již 19.393 žen, a ty všechny o akci vědí a doporučují přirozeně dál.
 • Komunitní způsob produkce akce zvyšuje její organický dosah. Apelujeme přímo na ženy – každá pomůže změnou svého přístupu i zapojení. 
 • Inspirace – speed mentoring i sama konference jsou vzorem pro další pořádající organizace nejen v ČR. O vystoupení na konferenci usilují významné ženy i muži z byznysu. (osobnosti 2019, osobnosti 2020, osobnosti 2021
 • Ženský vzor – za 10 let představeno 268 žen v rolích mentorek, které lze následovat či stínovat.
 • Konference je vykazovaná v každoroční vládní Zprávě o rovnosti žen a mužů (Úřadem vlády ČR) jako významná aktivita vedoucí k posílení rovnosti mezd mužů a žen. 
 • Osobnosti, které se na EPD představí, se dále uplatňují jako řečnice, což je velmi dobrá reference pro rovnoměrné zapojení žen na veřejnosti. 
 • Každý námi vyrobený dokument v online nástrojích přidává do slovníků správné názvosloví pracovních pozic žen i koncovkách sloves s ypsilon. 
 • Akci budujeme s vlastními zdroji a za podpory partnerů a jednotlivců.