CO JE EQUAL PAY DAY?

Den rovného odměňování (Equal Pay Day – EPD) je symbolický den, upozorňující na rozdíly v odměňování mužů a žen. Jde o globální osvětovou kampaň organizací BPW International po celém světě. 

EPD upozorňuje na stále trvající problém nerovnosti v odměňování podle pohlaví, tzv. Gender Pay Gap (dále jen GPG). Připomínáme den, kdy ženy dohánějí mzdovou úroveň jejich mužských kolegů, jež oni dosáhli ke konci uplynulého roku.

PROČ SE KONÁ KAŽDÝ ROK NA JAŘE?

V ČR je aktuální rozdíl v mzdách 17,7 %, což nás řadí na poslední příčky v EUTento údaj říká, o kolik více času musí ženy pracovat déle, aby dosáhly stejné roční odměny jako muži, tedy o cca 2,5 měsíce déle.
Chci detailnější informace o problematice →

Cílem akce v ČR je informovat veřejnost o stávající situaci,
vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami vysoké platové nerovnosti
a podporovat rovné zastoupení žen ve společnosti
Projekt je charakterizován:

Druhým principem projektu OSN a UN Women – Women´s Empowerment Principles (WEPs) – je spravedlivé zacházení s muži a ženami na pracovišti, respekt a podpora lidských práv a nediskriminace.

V rámci udržitelnosti a společenské odpovědnosti naplňuje projekt Equal Pay Day několik cílů. Tím hlavním je Cíl 5 – rovnost žen a mužů – Cíle udržitelného rozvoje(SDGs)

nominace projektu na cenu Profi HR Awards 2022 v kategorii „CSR a ESG projekt roku

EQUAL PAY DAY v ČR

equality means business

Zakladatelka akce a prezidentka pořádající organizace, Lenka Šťastná, zvolila pro projekt v ČR aktivity, které posilují kompetence žen pro rovné zastoupení a které pomáhají ženám k jejich ekonomické nezávislosti. Zároveň již 15 let vytváří platformu pro sdílení zkušeností osobností z firem, státního sektoru a jednotlivců, kterou doprovází mediální kampaň.

Každý rok na jaře (tedy v době, kdy ženy konečně dosahují stejných ekonomických výsledků jako muži v předchozím roce), upozorňuje mezinárodní konference na stagnující rozdíl v odměňování. Svojí advokační činností projekt „doručuje“ aktuální informace i v dalších otázkách rovnosti, diverzity a společenské odpovědnosti ženám i mužům, kteří  dosud o tuto problematiku neměli zájem, nebo povědomí.

Akce je svým rozsahem a zaměřením v českém prostředí zcela unikátní a může se opřít o reference firem i dlouhodobou spolupráci s projektem 22% K ROVNOSTI od MPSV.

Mezinárodním symbolem akce je červená taška, kabelka nebo peněženka.
Navazuje na původní kampaň z roku 1988 s názvem RED PURSE CAMPAIGN.
Červená barva znamená v účetnictví ztrátu a proto připomíná negativní ekonomický vliv pro ženy.
… nás velmi těší, že ženy na akci vynášejí červenou barvu jako symbol vzájemné podpory. 

Jak vznikl Equal Pay Day?

Příběh EPD ve světě

Den rovného odměňování se poprvé objevil v USA v roce 1988, kdy BPW zorganizovalo kampaň červené kabelky, zdůrazňující červená čísla v dámských peněženkách a upozorňovala na přetrvávající rozdíly v odměňování žen a mužů.

Myšlenka této kampaně vznikla již na počátku 60. let, kdy se různé ženské organizace včetně BPW snažily prosadit zákon o stejném odměňování v Evropě i USA, a které prezident Československa podepsal v roce 1965. Podrobně je dále rozveden v tzv. „antidiskriminačním zákoně“ z roku 2009. 

Do Evropy se kampaň dostala v roce 2008 díky BPW Germany a v roce 2009 vznikla oficiální kampaň s názvem Equal Pay Day, kterou zastřešovaly organizace BPW po celé Evropě. Od té doby se do kampaně zapojuje každý rok více zemí světa a stává se tak globálním fenoménem. 

V České republice se EPD poprvé konal v roce 2010, společně se vznikem veřejně prospěšné organizace Business & Professional Women CR z.s. Každá země si vybírá aktivity, jak tuto kampaň každoročně připomínat veřejnosti. 

Kdo akci organizuje

Veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR (BPWCR) podporuje téma rovnosti mezd v ČR a postavení žen ve společnosti. Organizaci tvoří cca 200 členek a firemních členů, kteří svými zkušenostmi podporují aktivity, podporující ekonomickou nezávislost ženEPD pořádá od svého založení v roce 2010. 

BPWCR je součástí sítě mezinárodních organizací BPW Internationalzastupujících více než 25 000 aktivních žen na pěti kontinentech ve více než 100 zemích světa, prosazujících rovné příležitosti žen a mužů od roku 1930. Má poradní status v ECOSOC / OSN / Radě Evropy a dalších nejdůležitějších organizací na mezinárodní úrovni. Více informací najdete na www.bpwcr.cz

Proč a jak se zapojit?

Akce je tematicky zaměřená, výběrová, srozumitelná a každoročně navštěvovaná jednotlivci bez předchozího vztahu k tématu rovných příležitostí, z řad středního a vyššího managementu a podnikatelkami. 

PROČ JE PROJEKT JEDINEČNÝ?

 • Udržuje tradici od roku 2010.
 • Každý rok navyšuje kvalitu doručovaného obsahu. 
 • Stabilita – nepodléhá trendům, sleduje dlouhodobé cíle a kvalitní partnerské vztahy.
 • Udržitelnost – jako jedny z prvních jsme téma rovných mezd přivedly do ČR.
 • Silná značka – stále se zvyšující zájem společností, postupně budovaná partnerství a důvěra firem. 
 • Jedinečný mediální dosah, předložená témata jsou vytěžována médii po celý rok. 
 • Nárůst – stále se zvyšující počet –  EPD prošlo již 20.573 žen, a ty všechny o akci vědí a doporučují přirozeně dál.
 • Komunitní způsob produkce akce zvyšuje její organický dosah. 
 • Inspirace – speed mentoring i sama konference jsou vzorem pro další pořádající organizace nejen v ČR. O vystoupení na konferenci usilují významné ženy i muži z byznysu. (osobnosti 2019, osobnosti 2020, osobnosti 2021, osobnosti 2022, osobnosti 2023
 • Ženský vzor – od roku 2010 představeno 457 žen v rolích mentorek, které lze následovat či stínovat.
 • Konference je vykazovaná v každoroční vládní Zprávě o rovnosti žen a mužů (Úřadem vlády ČR) jako významná aktivita vedoucí k posílení rovnosti mezd mužů a žen. 
 • Osobnosti, které se na EPD představí, se dále uplatňují jako řečnice, což je velmi dobrá reference pro rovnoměrné zapojení žen na veřejnosti. Být vidět a slyšet
 • Každý námi vyrobený dokument v online nástrojích přidává do slovníků správné názvosloví pracovních pozic žen i koncovkách sloves s ypsilon. 
 • Akci budujeme s vlastními zdroji a za podpory partnerů a jednotlivců. Děkujeme za důvěru.