Výstupy projektu na mezinárodní i národní úrovni

Projekt Equal Pay Day je zařazen Evropskou komisí jako osvětové opatření EU a jejích členských států na podporu rovného odměňování.

EPD jako součást globální kampaně BPW International, která upozorňuje na nerovnosti ve více než 100 zemích světa.

Evropská kampaň za rovné odměňování zahrnuje aktivity k Equal Pay Day v každoročním reportu a srovnává vliv aktivit v zemích EU.

Výstupy projektu jsou citovány ve Zprávě o rovnosti žen a mužů.

Equal Pay Day v České republice pořádáme již od roku 2010

371

Vystupujících na konferenci

535

Ženských vzorů v roli mentorky

22753

Podpořených žen

Spolupracující projekty

Empowering Women Mentoring

Půlroční ucelený mentoringový program pro 60 talentovaných žen z firem již pošesté slavnostně zakončíme na EPD, abychom podpořily jejich kompetence s nabídkou výběru 70 mentorek a témat a propojily jejich profesní networkingovou síť s tisícovkou účastnic EPD.

Akademie pro začínající podnikatelky

Projekt pro české podnikatelky každoročně nabízí networking pro 45 aktuálních studentek akademie AWE i absolventek Alumni, včetně možnosti prezentovat své podnikání na AWE Marketu.

Equal Pay Day is going international

Díky spolupráci s Central European Initiative (CEI) pravidelně do programu zasazujeme zahraniční osobnosti z evropských zemí. Dlouhodobá spolupráce vytvořila kromě dalších výstupů také Manifesto, které podporuje empowerment žen.

Wonder Women

V rámci kampaně Equal Pay Day 2022 jsme poukázaly na to, že ve veřejném prostoru stále chybí ženské vzory, které by juniorním ženám pomohly ukázat cestu, budovat sebedůvěru a využít nasdílené zkušenosti, jak obstát v kariéře.

Již od roku 2010 pomocí vlastních aktivit usilovně prezentujeme tzv. Role models a jejich odborné dovednosti, které mohou být inspirací a odvahou dalším ženám a pomůžou pochopit důležitost rovnoprávného zastoupení žen.

Zuzana Lošáková

Drahomíra Mandíková

Helena Horská

Ivana Tůmová