8 důvodů, proč se stát partnerem

Partnerství připravujeme na míru vašim potřebám.

+ Představíte se jako firma zaměřená na plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).
+ Přispějete k pozitivním změnám v naší společnosti.
+ Představíte se jako moderní firma přátelská ženám.
+ Podpoříte rozvoj talentovaných žen.
+ Potkáte se s klíčovými lidmi napříč obory.
+ Rozvinete stávající vztahy a získáte nové kontakty a obchodní příležitosti.
+ Přispějete k posílení značky ve vztahu k zákazníkům i k potenciálním zájemcům o práci ve vaší firmě.
+ Budete inspirovat manažery ve svém okolí pro formování vyvážené firemní kultury.

Proč vybrat právě Equal Pay Day?

1/ Prestiž a tradice.
2/ Vysoká kvalita programu.
3/ Stále více vyhledávaný mezioborový mentoring.
4/ Dosah publicity = Hodnota komunikace kampaně byla vyčíslena agenturou Wunderman Thompson na 3.500.000 Kč, práce s výstupy je celoroční. Publicita 2020, Publicita 2021, Publicita 2022
5/ Věrné, kvalitní a rostoucí publikum = Oslovujete konkrétní cílovou skupinu = aktivní ženy v kariéře, VŠ vzdělání s nadstandardními příjmy.
6/ Globální přesah kampaně prostřednictvím členek BPWCR, BPW International, osobnostem konference (firmy)
7/ Osobní péče = Představujeme stovky žen jako ženské vzory, aby bylo možné je následovat, komunitní příprava akce.
8/ Výstupy projektu, které jsou v souladu s SDGs, využijete do reportu ESG.
9/ 14 let zkušeností pořádající mezinárodní organizace BPWCR s projekty převážně pro ženy.

 

Lenka Šťastná

Kontakt pro Vaše partnerství:

Lenka.Stastna@bpwcr.cz, T: 602 383 880