Proč se stát

partnerem akce?

+ Prestiž = 13 let / dlouholetá zkušenost pořádající organizace BPWCR
+ Hodnota komunikace = 3 500 000 Kč / 6měsíční intenzivní kampaň
+ Konkrétní cílová skupina = aktivní ženy, VŠ s nadstandardními příjmy
+ Vysoký přesah prostřednictvím členek asociace i účastnic
+ Motivace účastnic k osobnímu rozvoji

prestiž & tradice & kvalita

Celková hodnota komunikace byla vyčíslena agenturou Wunderman Thompson na 3.500.000 Kč. Publicita 2020, Publicita 2021

Mediální prostor v hodnotě 3 000 000 Kč
(podle mediaplánu roku 2019)
Vizibilita/přímá komunikace 500 000 Kč
(POS materiály, přítomnost na konferenci, katalog atd.)


Nabídka partnerství na kampani #počítejteSnámi a konferenci Equal pay day 2022 s tématem ZMĚNA? Budoucnost může být jiná.

 

Kontakt pro Vaše partnerství:
Lenka Šťastná , Lenka.Stastna@bpwcr.cz, T: 602 383 880


děkujeme za profesionální vizuální stránku kampaně & zhodnocení