Proč se stát

partnerem akce?

+ Prestiž = 12 let / dlouholetá zkušenost pořádající organizace
+ Hodnota komunikace = 3 500 000 Kč / 6měsíční intenzivní kampaň
+ Konkrétní cílová skupina = aktivní ženy s nadstandardními příjmy
+ Vysoký přesah prostřednictvím členek asociace i účastnic
+ Motivace účastnic k osobnímu rozvoji

prestiž & tradice & kvalita

Celková hodnota komunikace byla vyčíslena agenturou Wunderman Thompson na 3.500.000 Kč. PUBLICITA 2020

Mediální prostor v hodnotě 3 000 000 Kč
(podle mediaplánu roku 2019)
Vizibilita/přímá komunikace 500 000 Kč
(POS materiály, přítomnost na konferenci, katalog atd.)

děkujeme za profesionální vizuální stránku kampaně & zhodnocení

 

Kontakt pro Vaše partnerství:
Lenka Šťastná
Lenka.Stastna@bpwcr.cz
T: 602 383 880