měníme světtiskové zprávyvšechny aktuality

Společnost GasNet se jako první energetická firma v ČR stala signatářem Women’s Empowerment Principles OSN

Společnost GasNet, největší distributor plynu v České republice, se 13. prosince 2022 stala signatářem Women’s Empowerment Principles (WEPs). Připojila se tak ke globální komunitě společností, které dle principů OSN veřejně posilují diverzitu a férovost mezi ženami a muži.

„Skupina GasNet věnuje oblasti rovných příležitostí mimořádnou pozornost a její projekty mohou být skvělou inspirací pro další firmy. Je nám proto ctí, že GasNet vstupuje mezi signatáře WEPs,“ uvedla Lenka Štastná, prezidentka veřejně prospěšné organizace Business & Professional Women CR. Organizace svojí činností rozšiřuje povědomí o projektu WEPs v ČR.

GasNet první v české energetice
GasNet se stal jedenáctou signatářskou firmou v České republice, první z oblasti energetiky. Rovné příležitosti tak podporuje společně s firmami jako jsou Lidl Česká republika či MONETA Money Bank.

Celosvětový projekt UN Global Compact a UN WOMEN Women´s Empowerment Principles je souborem zásad, jejichž zaváděním společnosti podporují férové postavení žen v komunitách. Principy WEPs vycházejí z mezinárodních standardů práce, lidských práv a jsou založeny na uznání, že firmy spoluzodpovídají za podmínky v celé společnosti. Mezi tyto podmínky patří například stejná odměna za práci stejné hodnoty či nulová tolerance vůči sexuálnímu obtěžování na pracovišti.

„Plynařina je díky velkému podílu fyzicky náročné práce přirozenou doménou mužů. Proto musíme obzvlášť pečlivě dbát na nastavení vhodných pracovních podmínek pro ženy. V GasNetu věříme, že je to právě diverzita zkušeností a názorů, která nám dává sílu. Dlouhodobě vytváříme tolerantní prostředí a jsme bezpečným místem, kde je vítán každý profesionál. Přistoupení k WEPs je důležitým milníkem na naší cestě k posilování férovosti a naplňování naší ESG strategie,” říká Erika Vorlová, členka vedení skupiny GasNet.

Férovost pro ženy a muže? V ČR není priorita
V rámci Indexu rovnosti žen a mužů, který zpracovává EIGE – Evropský institut pro rovnost žen a mužů, se ČR umístila na 23. místě v EU. Index komplexně měří nerovnost mezi muži a ženami v oblasti práce, zdraví, času, financí, znalostí a vlivu. „Trend v umístění bohužel není pozitivní. Rovnost žen a mužů zůstává v ČR v rámci tzv. »Cílů udržitelného rozvoje« zatím poněkud stranou,“ hodnotí situaci Lenka Štastná z Business & Professional Women CR.

„Lepší využití potenciálu žen by podle odborných studií navíc přispělo k významnému zvýšení HDP. Naším cílem proto je, zapojit do projektu WEPs alespoň pět signatářských firem ročně, a tak se podílet na pozitivní změně,“ dodává Lenka Štastná.

O Business & Professional Women CR z. s.

Business & Professional Women CR  je součástí mezinárodní federace žen, která působí již od roku 1930 ve více než 95 zemích celého světa. Posláním organizace je podpora žen v jejich ekonomické nezávislosti. Členkami jsou ženy – podnikatelky i manažerky, které chtějí dělat mnohem více než byznys. Organizace realizuje celou řadu projektů, převážně zahraničních a zejména vzdělávacích. Vlajkovým projektem je globální kampaň a mezinárodní konference EQUAL PAY DAY, která od roku 2010 přináší nejen českým ženám originální vhled do myšlení a chování žen, aniž by se vyhýbala zkušenostem a postojům mužů.  V rámci projektu UN WOMEN Women´s Empowerment Principles, jejichž je ambasadorkou pro ČR, připravuje společně s Advokačním fórem kampaň pro větší rozšíření WEPs v ČR. Velmi uznávaná je Akademie pro začínající podnikatelky (AWE), kterou realizujeme ve spolupráci s Velvyslanectvím USA již třetím rokem. Více na www.bpwcr.cz.

O skupině GasNet

Skupina GasNet je provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu a prostřednictvím společnosti GasNet Služby spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech České republiky kromě Prahy a Jihočeského kraje. Stoprocentním vlastníkem skupiny GasNet je konsorcium investorů vedené společností Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), do nějž patří British Columbia Investment Management Corporation (BCI) a Allianz Capital Partners zastupující pojišťovací společnosti skupiny Allianz. Více na www.gasnet.cz.