Aktualitytiskové zprávyvšechny aktuality

Equal Pay Day 2023: Rovné příležitosti pohání ekonomický růst, posilují demokracii a zvyšují wellbeing celé společnosti.

 • 676 účastnic a účastníků páteční konference
 • 79 mentorek
 • 1180 mentees
 • 4130 hodin mentoringu
 • Zóna Investování žen v podání známých investorek

14. ročník legendární pracovně zážitkové konference Equal Pay Day, která upozorňuje na existující rozdíl v odměňování žen a mužů, který je dlouhodobě v neprospěch žen – 16,4 % v ČR, se uskutečnil ve dnech 31.3. – 2.4.2023 v Praze a nesl podtitul BÝT VIDĚT A SLYŠET, který se promítl do mnoha vystoupení. Veřejně prospěšná společnost Business & Professional Women CR, která za konferencí stojí a dlouhodobě se tématu věnuje, představila také celou řadu dalších projektů, které mají za cíl podpořit ženy v podnikání, či šířit osvětu v oblasti budování firemních kultur zaměřených na podporu rovných příležitostí a work life balance. Celoročním cílem je podporovat sdílení, inspiraci a nebát se otevírat témata, která často nejsou přijímána jednoduše, díky tomu, že jim jednoduše není rozuměno.

29 vystupujících přineslo pro 676 účastnic a účastníků páteční konference témata, která jsou důležitá pro společnost, která směřujÍ k porozumění tomu jak se v ní ženy i muži cítí, jakým bariérám a stereotypům čelí, jak díky tomu ztrácíme ekonomický, lidský, inovační i sociální kapitál a možnost dívat se na věci aktuálně.

Rukopisem konference jsou motivovaní vystupující, dělící se o své zkušenosti otevřeně, autenticky, reflexivně tak, aby dobrá praxe mohla být dále sdílena či otevřela diskuzi o potřebných změnách.

Jak zdůraznil ve svém vystoupení Ulrik Vestergaard Knudsen, OECD Deputy Secretary General – rovné příležitosti pohání ekonomický růst, posilují demokracii a zvyšují wellbeing celé společnosti. A proto jsou důležitým tématem nejen pro OECD samotné, ale mělo by být v centru pozornosti jednotlivých vlád, firem i nás všech.

Rovné odměňování, diverzita a zahraniční zkušenosti

Odpovědi na otázky, proč a jak se tématy zabývat, trendy v ČR, ale zejména jaké jsou zkušenosti ze zahraničí sdílely vystupující, které jsou příkladem role model žen, které prošly náročnou kariérní cestou do nejvyšších pozic.

Mezi vystupujícími byly například :

 • Elke Miltrup-Altunok, Senior Vice President Human Resources Mondelēz International
 • Silke Muenster, Chief Diversity Officer at Philip Morris International
 • Ivana Tůmová, generální ředitelka Mondelez International
 • Michaela Chaloupková, členka představenstva Skupiny ČEZ
 • Kamila Makhmoud, CFO & Member of the Management Board v Raiffeisenbank
 • Andrea Gontkovičová, Managing Director CZ, SK and HU at Philip Morris International

Je zcela zřejmé, že bavit se o tom, jak ženy vnímají situaci ve společnosti a vše čemu čelí je nutnou potřebou proto, abychom rozuměli tomu, na co se v dané společnosti zaměřit, co podporovat, čemu čelit a co odbourávat. S oblibou říkám, že společnost se nedělí na ženy a muže, ale skládá se z nich, proto musíme znát názory a postoje obou skupin a ptát se, proč je někdy jedna z nich méně vidět a slyšet,“ říká prezidentka pořádající organizace Business & Professional Women CR a zakladatelka konference Lenka Šťastná.

Jsme dostatečně vzdělané, připravené převzít vyšší odpovědnost.

Účastnice i účastníci konference poukázali na to, že ve firmách existuje velký potenciál velmi vzdělaných žen, které jsou připravené převzít vyšší odpovědnost a současně vyzvali nejen přítomné, aby se nezdráhali chopit nabízených příležitostí.

O své motivaci měnit zažité pořádky i o svojí vlastní kariérní cestě hovořili například

 • Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank
 • Matej Šemšej, HR ředitele TV Nova
 • Daniela Hlaváčková, Marketingová ředitelka pro střední Evropu, MARS
 • Iva Welker, Managing Director VMLY&R
 • Lenka Axlerová, ředitelka pro sektor veřejné správy společnosti Microsoft a další

Konference byla plná zajímavých osobností, úplný seznam a profily vystupujících lze najít na www.equalpayday.cz.

Tradiční součástí českého Equal Pay Day jsou již 14 let mentoringové dny, které mají moc měnit pohled na kariéru, osobní a profesní rozhodování žen prostřednictvím sdílení zkušeností. Letos přispělo 79 mentorek celkem 1180 účastnicím a nabídlo tak 4130 hodin autentického vzdělávání. Není bez zajímavostí, že mentoring, který probíhal v sobotu i v neděli bylo možné absolvovat i v anglickém jazyce a účast se tak otevírá i pro zahraniční účastnice. Víkendový mentoring je záměrně zaměřen pouze na ženy, kterým vytváří unikátní prostor pro vzájemnou inspiraci, na rozdíl od páteční konference, která je otevřená ženám i mužům a zprostředkovává expertízu, pohledy a networking všem.

Péče o vlastní peníze je i pro ženy mimořádně důležitá. Do programu konference zařadily organizátorky také FINdependence zónu, edukující ženy v investování, trendech na rok 2023.

15. ročník Equal Pay Day se bude konat 11. a 12. dubna 2024.

Praha, Clarion Congress Hotel Prague, 2. dubna 2023

Kontakt pro média,

Lenka Šťastná
lenka.stastna@bpwcr.cz
t: 602 383 880

Equal Pay Day od roku 2010 v ČR pořádá veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR z.s., která propojuje aktivní ženy s cílem podpořit ekonomickou nezávislost žen. Členky a firemní členové usilují o pozitivní změnu ve společnosti.