Aktualitykonferencetiskové zprávyvšechny aktuality

Tisková zpráva: Jubilejní 15. ročník Equal Pay Day zaznamenal rekordní účast

11. dubna, Praha – V České republice ženy podle Eurostatu vydělávají průměrně o 17,9 % méně než muži, což znamená, že v průměru pracují o 65 dní déle, aby dosáhly na stejnou odměnu jako muži. Jde o třetí nejhorší výsledek mezi zeměmi EU. Cílem konference Equal Pay Day je upozorňovat na tuto problematiku, otevírat veřejnou diskuzi a pomáhat hledat řešení, aby se odměňování stalo férovým. Zároveň také významně přispívá k posilování postavení žen ve společnosti a na trhu práce prezentací ženských vzorů, sdílením zkušeností, vzděláváním a mentoringem. 

„Problematika rovných příležitostí je otázkou celospolečenskou a aby byla úspěšná, je třeba, aby se do jejího řešení zapojili i muži. Rozdíl ve mzdách žen a mužů je nefér nejen vůči ženám, ale především vůči celým rodinám,“ říká Lenka Šťastná, zakladatelka a prezidentka veřejně prospěšné společnosti Business & Professional Women CR, která EPD organizuje. „Česká republika se posouvá kupředu velmi pomalu. Stále narážíme na předsudky, ke kterým jsme vychováváni. Existují vžité představy o tom, co je typicky ženská a typicky mužská profese.“

Lenka Šťastná, prezidentka Business & Professional Women CR z.s.

Podle Frederika Jorgensena, velvyslance Švédska, které je v Gender pay gap indexu tradičně na prvním místě by se „Česká republika měla obrnit trpělivostí, neboť rychlé úspěchy v této oblasti nelze očekávat.“ Ve Švédsku je zastoupení žen na vlivných pozicích výjimečně vysoké v soukromých firmách i v politice, přesto se jedná “jen o 36 % žen v představenstvech velkých společností a o 12,1 % žen na pozici generálních ředitelek. „Není důvod, aby to číslo nebylo vyšší,“ dodal během panelové diskuse velvyslanců, na níž vystoupil spolu s velvyslanci a velvyslankyněmi Jihoafrické republiky, Malajsie, Dánska a zástupkyní Středoevropské iniciativy (CEI).

Příležitost na změnu tady stále je

I proto letošní konference nesla podtitul Příležitost. Příležitost, kterou rovnoprávnost znamená pro firmy, domácnosti, ženy samotné i pro českou ekonomiku. Jak se ukazuje, mezi firmami je již řada takových, jejichž příklad ukazuje cestu. O své inspirativní strategie se podělili zástupci takových firem jako Philip Morris, Danone, Mars, GasNet, Lego, VML, ČEPs, Skupina Nova či Pestle & Mortar.

„Ve společnosti Philip Morris se cíleně zaměřujeme na dostatečně vysoké zastoupení žen v managementu. V praxi často narážíme na nedostatek žen se zájmem do těchto pozic růst,“ říká Andrea Gontkovičová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka Philip Morris pro ČR, SR a HU, který byl generálním partnerem konference. „Pro nás je důležité, aby zájem žen o kariérní růst byl autentický, aby o získání vlivné pozice ženy neusilovaly jen proto, že jsou do této situace tlačeny. Z vlastního rozhodnutí pak mohou čerpat sílu v okamžicích, kdy narazí ve své kariéře na bariéru nebo se ocitnou na některé z životních křižovatek.“

Nevena Crljenko, Vice President Public Affairs at Philip Morris International, Andrea Gontkovičová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka Philip Morris pro ČR, SR a HU

Odborným partnerem konference byl letos projekt Rovná odměna Ministerstva práce a sociálních věcí. Lenka Simerská, hlavní gestorka projektu se ve svém vystoupení odbourání dezinformací šířících se okolo legislativy vyžadující transparentnost v odměňování. „Transparentnost znamená právo na informace:  kolik se na dané pozici vydělává ve firmě, kde pracujete, plus možnost dotázat se, proč jsem tam, kde jsem. A tyto informace by měly zaznít už při pohovoru,“ řekla Lenka Simerská. A nakonec poradila ženám: „Chovejte se jako by ta legislativa už platila, ptejte se na peníze. Pojďme to obrátit v příležitost!“

Rekordní účast

Letošní jubilejní ročník zaznamenal rekordní účast, včetně rekordního počtu zahraničních vystupujících z 15 zemí světa a také počet mentees, který se přehoupl přes dva tisíce.

Mezinárodní renomé konference Equal Pay Day podtrhuje i podpora předních mezinárodních institucí jako Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a CEI, která jej letos označila za vlajkový. Jejich spolupráce je podle Lenky Šťastné, nejen uznáním dosavadního úsilí, ale také klíčem k rozšiřování dosahu a vlivu konference. Právě díky podpoře CEI může letošní ročník po právu nést označení mezinárodní.

H.E. Soren Kelstrup, velvyslanec Dánska, H.E. Mosa Ditty Sejosingoe, velvyslankyně Jihoafrické republiky, H.E. Fredrik Jörgensen, velvyslanec Švédska, H.E. Suzilah Mohd. Sidek, velvyslankyně Malaysie, Ms. Nina Kodelja, CEI Deputy Secretary General, Ivana Holoubková, Ambassador, Security and Multilateral Affairs Section Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Prague

Ulrik Vestergaard Knudsen, OECD Deputy Secretary General, v projevu pro EPD zdůraznil, že podpora rovnosti žen a mužů je strategickou politikou OECD a vyjmenoval tři klíčová opatření, která jsou nutná ke změně současné situace. „Zaprvé je třeba pokračovat v podpoře rovnoměrnějšího čerpání rodičovské dovolené otci a matkami. Zadruhé je velmi důležité zajistit kontinuální a cenově dostupnou formální péči o děti a služby mimo školní hodiny pro všechny malé děti. A zatřetí tvůrci politik mohou snížit fiskální demotivaci k práci, tzn. zajistit, aby daňový a dávkový systém nezvýhodňoval rodiny s jedním nebo hlavním výdělkem,“ řekl. 

Evropská komise zařazuje kampaň a konferenci EPD, mezi významná opatření EU a jejích členských států na podporu rovného odměňování. Toto téma nabývá na důležitosti spolu s nově vzniklou povinností implementace principů udržitelného podnikání ESG a s tím souvisejícím nefinančním reportingem (CSRD). Mezi metrikami, které je totiž pod pilířem „S“ nutné sledovat a vykazovat, jsou mimo jiné i gender pay gap, míra zastoupení žen v nejvyšším managementu a rovné příležitosti, diverzita a inkluze. A právě těm se konference Equal Pay Day věnuje.

Příští ročník konference se uskuteční 25.-26. března 2025 opět v hotelu Clarion Congress Hotel v Praze.

Equal Pay Day 2024 v číslech:

16 národností

36 spíkrů na konferenci

812 účastnic a účastníků

78 mentorek

2 180 mentees