Aktualityvšechny aktuality

Generálním partnerem Empower Day se stala společnost ČEZ

Abychom naplnili naši vizi moderní české energetiky pro rok 2030, vytváříme pracovní podmínky, které podporují loajalitu zaměstnanců, jejich vysokou spokojenost a přitahují vhodné kandidáty se správnými dovednostmi. V praxi prosazujeme rovné příležitosti, stimulujeme spravedlivé zacházení a otevřenou komunikaci, podporujeme rozmanitost a umožňujeme lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Snažíme se vytvářet prostředí, kde každý zaměstnanec může plně rozvinout svůj potenciál a profesně růst. Odmítáme jakoukoliv formu diskriminace. Zároveň chceme, aby se u nás všichni zaměstnanci cítili bezpečně: poskytujeme zaměstnancům dlouhodobou jistotu ohledně jejich práv, odměňování a benefitů. Jsme také jedni z prvních signatářů Charty proti domácímu násilí.

Na 15. ročníků Equal Pay Day se můžete těšit na Michaelu Chaloupkovou, ředitelku divize Správa a členku představenstva ČEZ a.s. Vystoupí v rámci Empower Day s tématem Jak se nebát.

Druhou mentorkou bude Petra Vojáčková, manažerka útvaru Digitální a datové centrum, ČEZ Distribuce a.s., která si pro vás připravila téma Ženám role v transformaci sluší, a nemusí být jen digitální.