Ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu, jejich dovednosti a talent jsou
pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné. To se ale bohužel neodráží v jejich odměňování, ani na trhu práce. Ekonomika i společnost ztrácí jeden ze svých významných zdrojů, pokud nedoceňuje ženy a dostatečně nevyužívá jejich dovedností. Odstranění rozdílů v odměňování tedy přináší prospěch nejen zaměstnaným, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti. 

» ROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ VE ZKUŠENOSTECH A NÁZORECH ČESKÉ VEŘEJNOSTI

Equal Pay = rovnost odměňování 

       Příčiny nerovnosti platů mezi muži a ženami

 • netransparentní odměňování
 • nedostatečné možnosti slaďování práce a rodiny
 • podhodnocení péče a oborů, kde převažují ženy
 • stereotypní volby povolání u žen i mužů v mladém věku
 • neplacené práce v domácnosti , které se věnují ve větší míře ženy 

       Studie: Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR »

Co pro to můžeme udělat?

Samy ženy mohou pomoci

ČR má druhý nejvyšší Gender Pay Gap (GPG=rozdíl v platech mužů a žen)
v EU – celých 21, 1 % (1) oproti unijnímu průměru 16 %. Nachází se tedy na druhém místě od konce, za námi je již jen Estonsko.

Rozdíl se výrazně mění s věkem. Nejvyšší je mezi 35 – 44lety, kdy se blíží hranici 30% (2). To souvisí zejména s mateřstvím a rodičovstvím. Ženy věnují péči o rodinu více času na úkor svého zaměstnání. Rozdíl se mění též podle vzdělání, nejvyšší je překvapivě u vysokoškolaček, kde jde o 29%. (3) Vůbec nejvyšší GPG, více než 41% (4) je ve finančním sektoru.

V praxi to znamená, že ženy v Evropě pracují zhruba o 3 měsíce déle než muži, aby dosáhly stejného ekonomického výsledku.

      Důsledky rozdílnosti platů:

 1. GPG negativně ovlivňuje fungování celé společnosti
  (má vliv na veřejné finance)
 2. Snižuje životní úroveň celých rodin včetně dětí
  (žena méně přispívá do rodinného rozpočtu)
 3. Zvyšuje riziko chudoby u žen a má negativní dopad na nízkou úroveň jejich důchodů = tzv. feminizace chudoby

Proto veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR z.s. každoročně na jaře (v době, kdy ženy dosáhnout stejných výsledků jako muži ke konci roku) organizuje dvoudenní akci, která má na tento stagnující rozdíl v platech upozorňovat.

Během kampaně, která celou akci doprovází, apeluje na ženy a informované muže a pomocí médií a partnerů se snaží hledat způsob, jak nerovnost platů odstranit.

EQUAL PAY DAY ČR

Proč je akce jedinečná?

Mezinárodním symbolem akce je červená taška, kabelka nebo peněženka, která poukazuje na rozdíly v příjmech. Červená barva znamená v účetnictví ztrátu. Připomíná tak častý negativní ekonomický vliv pro ženy.

 • v ČR od roku 2010
 • akci tvoříme společně – vystupující, mentorky i dobrovolnice do toho dávají kus sebe a svůj volný čas
 • apelujeme přímo na ženy – každá pomůže změnou svého přístupu
 • akci budujeme s vlastními zdroji a za podpory partnerů a jednotlivců 
 • jako jedny z prvních jsme přivedly toto téma do ČR, nepodléháme trendům

     Chtěly bychom

 • aby ženy lépe rozuměly financím a přisoudily jim správnou hodnotu 
 • aby uměly využívat svá práva a připravené zákony
 • aby si ženy více věřily
 • aby věděly, že v tom nejsou samy a je správné požádat o pomoc
Cílem akce je informovat veřejnost o stávající situaci, vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami vysoké platové nerovnosti a hledat nástroje pro jeho postupné odstranění.

Poznámky a zdroje
(1) Jedná se o rozdíl v odměňování dle dat Eurostatu za rok 2017. Více informací lze nalézt přímo na stránkách Eurostatu.
(2) Nejvyšší rozdíl najdeme ve věkové skupině 40 – 44 let ve výši 27, 3 % v roce 2018. Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže 2019, ČSÚ.
(3) Zdroj: Struktura mezd zaměstnanců, 2015, ČSÚ in Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů, 2018
(4) V roce 2015 činil rozdíl v odměňování žen a mužů v sektoru peněžnictví a pojišťovnictví 41 %. Zdroj: Struktura mezd zaměstnanců, 2015, ČSÚ in Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů, 2018