Ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu, jejich dovednosti a talent jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné. To se ale bohužel neodráží v jejich odměňování,
ani na trhu práce. Podhodnocování práce žen a nedostatečné využívání jejich dovedností, znamená ztrátu jednoho ze zdrojů pro ekonomiku a společnost. Odstranění rozdílů v odměňování tedy nepřináší prospěch pouze zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti.

» OSLAVA DNE ROVNOSTI PLATŮ

Equal Pay = rovnost odměňování 

       Příčiny nerovnosti platů mezi muži a ženami

 • Ženská práce je dlouhodobě podhodnocovaná a ženy častěji pracují v hůře placených profesích.
 • netransparentní odměňování
 • nedostatečné možnosti slaďování práce a rodiny
 • stereotypní volby povolání u žen i mužů v mladém věku
 • Také výkon neplacené práce v domácnosti a péče o děti ženám často brání více participovat v placené práci a snižuje jejich mzdy.

Co pro to můžeme udělat?

Česká republika má druhý nejvyšší Gender Pay Gap (GPG=rozdíl v platech mužů a žen) v EU – celých 20,7 % oproti unijnímu průměru 16 %.
Druhá pozice od konce z ČR dělá celkem zaostalou zemi.

Rozdíl se výrazně mění s věkem. Nejvyšší je mezi 35-49 lety, kdy atakuje 30 % hranici i přesto, že je v této věkové kategorii více vysokoškolaček (36 %) než vysokoškoláků (25 %). V tu dobu na ženy nejvíce dopadá péče o děti.

Vůbec nejvyšší GPG, neuvěřitelných 50 %, je ve finančním sektoru.
Rozdíl představuje až 33 432 Kč měsíčně, tj. přes 400 000 Kč ročně.

V praxi to znamená, že ženy v Evropě pracují zhruba o 3 měsíce déle než muži, aby dosáhly stejného ekonomického výsledku.

      Důsledky rozdílnosti platů:

 1. GPG negativně ovlivňuje fungování celé společnosti (má vliv na veřejné finance)
 2. snižuje životní úroveň celých rodin včetně dětí (žena méně přispívá do rodinného rozpočtu)
 3. Zvyšuje riziko chudoby u žen a má negativní dopad na nízkou úroveň jejich důchodů = tzv. feminizace chudoby

Proto veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR z.s. každoročně na jaře (v době, kdy ženy dosáhnout stejných výsledků jako muži ke konci roku) organizuje dvoudenní akci, která má na tento stagnující rozdíl v platech upozorňovat.

Během kampaně, která celou akci doprovází, apeluje na ženy a informované muže a pomocí médií a partnerů se snaží hledat způsob, jak nerovnost platů odstranit.

EQUAL PAY DAY ČR

Proč je akce jedinečná?

Mezinárodním symbolem akce je červená taška, kabelka nebo peněženka, která poukazuje na rozdíly v příjmech. Červená barva znamená v účetnictví ztrátu. Připomíná tak častý negativní ekonomický vliv pro ženy.

 • v ČR od roku 2010
 • akci tvoříme společně – vystupující, mentorky i dobrovolnice do toho dávají kus sebe a svůj volný čas
 • apelujeme přímo na ženy – každá pomůže změnou svého přístupu
 • akci budujeme s vlastními zdroji a za podpory partnerů a jednotlivců 
 • jako jedny z prvních jsme přivedly toto téma do ČR, nepodléháme trendům

     Chtěly bychom

 • aby ženy lépe rozuměly financím a přisoudily jim správnou hodnotu 
 • aby uměly využívat svá práva a připravené zákony
 • aby si ženy více věřily
 • aby věděly, že v tom nejsou samy a je správné požádat o pomoc
Cílem akce je informovat veřejnost o stávající situaci, vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami vysoké platové nerovnosti a hledat nástroje pro jeho postupné odstranění.