⇒ nedostatečné možnosti slaďování práce a rodiny

Na ženy dopadá více péče o domácnost a rodinu i po návratu na trh práce po skončení rodičovské.

V průměru stráví dvakrát více času¹ neplacenou prací v domácnosti než muži. Jejich potřeba skloubit rodinný a pracovní život je tedy větší než pro muže ze stejných rodin. 

Flexibilní a zkrácené úvazky stále nejsou běžné u většiny zaměstnavatelů v České republice. V roce 2020 pracovalo na zkrácený úvazek 9,9%² žen ve srovnání s 2,4% mužů.

Slaďování práce a rodiny znesnadňuje i nedostatečná kapacita služeb péče o děti, zejména v některých lokalitách České republiky. Počet nepřijatých žádostí do MŠ přesahuje ročně 30 000.³

Jedním z řešení mohou být i dětské skupiny, které může provozovat zaměstnavatel, obec nebo místní nezisková organizace. Jsou také flexibilnější než mateřské školy. 

Dětské skupiny:

  • pomáhají s postupným návratem rodičů do práce, rodič může dětskou skupinu využít ve dnech, kdy to potřebuje
  • poskytují pravidelnou péči o děti už od 1 roku věku 
  • mohou být zřizovány zaměstnavatelem jako tzv. podnikové dětské skupiny
  • mají výhody menšího kolektivu (obvykle do 12 dětí, maximálně 24)
  • jedná se o nepodnikatelskou a neziskovou činnost
  • na každých šest dětí v průměru připadá jedna pečující osoba s odbornou kvalifikací
  • dětské skupiny a jejich poskytovatelé musí být evidováni v evidenci dětských skupin spravované MPSV

Další faktory jako

¹Dle výzkumu Sociologického výzkumu AV ČR v roce 2016. Závěry výzkumu jsou shrnuty zde

²Údaj za rok 2020. Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže, ČSÚ 2021