⇒ neplacené práce v domácnosti, které se věnují ve větší míře ženy 

Na ženy dopadá starost o domácnost mnohem víc než na muže

Nerovnoměrně rozdělená péče o děti a domácnost má vliv na zaměstnanost žen a celkový mzdový rozdíl v odměňování žen a mužů.

Ženy se věnují péči o domácnost a děti více než muži. Dle výzkumu (z roku 2016) Sociologického ústavu AV ČR zabírají ženám domácí práce dvakrát více času než mužům.

Pracovní dráha žen se přizpůsobuje rodinným okolnostem mnohem více, než je tomu u mužů. Zatímco zaměstnanost a pracovní doba žen se mění podle toho, zda žijí s partnerem, kolik mají v domácnosti dětí a jak jsou tyto děti staré, mezi muži jsou tyto výkyvy v pracovní aktivitě znatelně slabší,“ komentuje jedna z autorek výzkumu, Michaela Röschová ze Sociologického ústavu AV ČR.  

Rozdíl v odměňování v neprospěch žen přispívá k rozhodnutí rodin oželit právě nižší příjem, když se rodiče rozhodují, kdo z partnerů půjde s dítětem na rodičovskou. Ve výsledku na ni nastupuje jen velmi malá část mužů, jde o 1,8 % mužů [Údaj za rok 2020. Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže, ČSÚ 2021.] ve srovnání s 98,2 % žen. Výpadek mzdy ženy, která je v průměru o 16,4 % nižší než výplata u muže, má na celkový rodinný rozpočet menší dopad, než kdyby na rodičovskou nastoupil muž. 

V průběhu péče o děti vypadávají ženy z trhu práce a stávají se ekonomicky neaktivními. 

Ženy potřebují na péči o rodinu i dětí více času, častěji tedy upřednostňují slaďování práce a rodiny před vlastním zaměstnáním a pracují častěji na zkrácené úvazky než otcové stejných rodin. V roce 2020 pracovalo na zkrácený úvazek 9,9% žen [Údaj za rok 2020. Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže, ČSÚ 2021] ve srovnání s 2,4% mužů

Nejvyšší rozdíl v odměňování podle věku zaznamenáme mezi  lety 40 – 44 lety, kdy dosahuje výše 23% [Zdroj: ČSÚ, Struktura mezd zaměstnanců, 2020] a souvisí právě s mateřstvím a rodičovstvím. Po rodičovské se často vracejí na nižší pracovní pozice, které neodpovídají jejich kvalifikaci. Rozhodují se tak i proto, že vědí, že je doma čeká „druhá směna“.   

Ukazuje se, že pro ženy i pro muže je v práci nejdůležitějším faktorem [Rovné odměňování žen a mužů ve zkušenostech a názorech české veřejnosti. MPSV, Praha 2019. Výzkum veřejného mínění zpracovalo ppm factum research s.r.o. v roce 2018. Uveřejněné výsledkyvýše platu nebo mzdy a spravedlivost v odměňování. U žen je pak více významná časová náročnost práce a rozložení pracovní doby a též skloubení práce a rodiny, ale rozdíly nejsou nijak dramaticky významné. 

Další: