Aktualitykampaňvšechny aktuality

Evropa za rovnost mužů a žen

By 9. 11. 2022 No Comments

V období 24. – 30. října proběhl pod záštitou Evropského parlamentu týden rovnosti mužů a žen, který otevírá celoevropské téma rovných příležitostí. V současnosti se zdá být rovná odměna za stejnou práci, rovný přístup ke vzdělání či vyvážené zastoupení žen a mužů ve správních radách logickým předpokladem. Předpokladem, který ale není uveden do praxe.

Aby se předpoklad změnil ve skutečnost je třeba jednat se zapojením občanské společnosti. Jak zdůrazňuje Maria Nikolopoulou, předsedkyně skupiny pro rovnost Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), rovné příležitosti žen a mužů nejsou pouze „ženskou záležitostí“. Je to něco, na čem se musí intenzivně pracovat nejenom ze strany žen, ale zejména mužů. V tomto případě je důležité aby muži a ženy kráčeli pospolu, se vzájemným respektem a podporou, vstříc stejnému cíli. 

A co se dělo konkrétně v týdnu rovnosti? Několik parlamentních výborů a delegací uspořádalo zasedání zabývající se otázkami rovnosti žen a mužů ve svých oblastech politiky. Výbor pro zahraniční věci pořádal slyšení o Afghánistánu a regionálních dopadech převzetí moci Talibanem, Výbor pro ústavní záležitosti uspořádal slyšení o tom, jak změnit Smlouvy o EU, aby bylo dosaženo větší rovnosti žen a mužů v EU a v neposlední řadě Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví uspořádal slyšení o sexuální výchově a výchově ke vztahům pro chlapce a o formování postojů v boji proti genderově podmíněnému násilí, genderovým stereotypům a zajištění respektu k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům.

Sám Evropský parlament bojuje za zlepšení rovnosti mužů a žen. Poslanci EP požadují opatření proti rozdílům v odměňování a energetické chudobě žen, jakož i řádné uznání neplacené a nedostatečně placené pečovatelské práce. Cílem je posílit postavení žen na trhu práce a zajistit rovný přístup k vedoucím pozicím v institucích EU i mimo ně.

EHSV, který dlouhodobě podporuje iniciativu rovnosti mužů a žen, připravil s odkazem na právě již zmíněný týden rovnosti řadu tematických akcí a diskuzí o formování spravedlivé společnosti pro všechny. Tyto akce jsou naplánovány na poslední čtvrtletí roku 2022. Otevírat se budou důležitá témata jako rovnost mužů a žen v sociální ekonomice a EU, ženy v energetické chudobě, potenciál žen v podnikání a přístupu k financím, a situace žen v zeměpisných oblastech jako je Latinská Amerika a Írán.

Zapojte se do debat prostřednictvím webových přenosů v multimediálním centru EP a získejte další informace o světě a realitě současných žen.