kampaňkonferencetiskové zprávyvšechny aktuality

Den rovnosti platů letos připadne na pátek 13. března

By 10. 3. 2020 No Comments

V Praze, 10. března 2020

Pátek 13. března je dnem, kdy ženy v Česku dorovnávají rozdíl v platech. Ten u nás v roce 2018 dosáhl 20,1 %.(1) Toto číslo znamená, že české ženy stále musejí pracovat v průměru zhruba o dva a půl měsíce déle než muži, aby dosáhly na stejnou výplatu.  Ve srovnání s loňským rokem se tato doba zkrátila o 4 dny. Česká republika se přesto v tomto ohledu pořád řadí mezi nejhorší země Evropské unie.

Rovným příležitostem a rovnosti platů se dlouhodobě věnuje veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR (BPWCR). Letos organizuje již 11. ročník akce Equal Pay Day (EPD). V uplynulých letech se konference a následného mentoringového dne zúčastnily tisíce žen a každým rokem roste také zájem firem o tuto akci. 27. března konference proběhne on-line, a to vzhledem k celoplošnému zákazu akcí s účastí nad 100 osob. Druhý den věnovaný mentoringu přesouvají organizátorky na 7. listopadu 2020. “Chápeme situaci v zemi a bezpečnostní opatření, která se zdají být nevyhnutelná. Pracujeme pro českou společnost již 10 let. Vzdělání žen a kampaň spojená s rozdíly platů je pro nás celoroční prioritou. Konferenci připravujeme již 10 měsíců, proto jsme se rozhodly ji uskutečnit. Všichni ji budou moci sledovat z bezpečí svých domovů. Využijeme pravděpodobně jednu z videokonferenčních platforem,” říká k aktuálnímu stavu dění prezidentka pořádající organizace BPWCR, Lenka Šťastná. 

„Klíčovým tématem letošního ročníku konference je ROLE ŽENY V ODPOVĚDNÉM BYZNYSU. Ze zájmu o konferenci vidím, že si zaměstnavatelé začínají uvědomovat, jak důležité je dát šanci a prostor ženám. Na konferenci vystoupí desítky hostů. Jsem ráda, že zahraniční manažeři pracující v ČR rádi předávají své zkušenosti a že umožňujeme českým společnostem a jejich manažerkám a manažerům nasát světové trendy. A rovnost v odměňování k nim rozhodně patří. Ženy představují obrovský potenciál a moudré a úspěšné firmy už to vědí,“ dodává Lenka Šťastná. “Vidíme zde příležitost obohatit konferenci o diskuzi na chatu i v živém vysílání – lidem se všeobecně lépe diskutuje na chatech než osobně. Jednotliví řečníci tak budou mít pravděpodobně větší okamžitou zpětnou vazbu. Žijeme ve 21. století, jsme vděčné, že máme moderní možnosti, jak populární akci nerušit, ale jak ji posunout do jiné dimenze.”    

Konference letos připomíná také například skutečnost, že se rozdíl v odměňování v naší zemi mění i v závislosti na věku. Nejvyšší je mezi 35. a 44. rokem, kde dosahuje téměř 30 %.(2) To souvisí především s mateřstvím a rodičovstvím, tedy s odchodem žen na mateřskou a rodičovskou dovolenou a s rodičovstvím, kdy jsou to právě matky, které práci podřídí potřebám dětí a rodiny spojenou s prací na částečné úvazky. 

Rodičovství tak pro mnoho žen zakládá do budoucna riziko chudoby, a právě v tom je rozdíl v platech nejvíce zákeřný. Jeho největší dopad může žena pocítit právě při odchodu do penze. Jak připomíná Lenka Simerská, hlavní gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, který je odborným partnerem konference: „Pokud ženy vydělávají za celý svůj život v průměru o 20,1 % méně, než muži, je jejich důchod po skončení pracovní kariéry ve výsledku v průměru o 18 % (3) nižší, než je tomu u mužů.“ Projekt proto přináší řadu nástrojů na řešení situace a eliminaci tzv. platové mezery pro ženy i zaměstnavatele, které postupně přibývají na webu www.rovnaodmena.cz.

Konference Equal Pay Day se bude letos konat v pátek 27. března a mentoringový den v sobotu 7. listopadu v Clarion Congress Hotel Prague.

Equal Pay Day kromě desítek hostů na konferenci nabízí také 65 mentorek – žen, které jsou špičkami ve svých profesích a v rámci mentoringového dne poskytují dalším ženám svůj čas a znalosti a ztotožňují se tak s myšlenkou podpory žen. Ambicí konference i mentoringového dne je zvedat ženám sebevědomí a posouvat je skrze sdílení příběhů blíž k jejich snům. Podpořit je v tom, aby se nebály chtít víc, a to především v kariéře, kde ženám nechybí znalosti, ale často je převáží pochybnosti. Více informací o akci Equal Pay Day na www.equalpayday.  

Akce Equal Pay Day je součástí celosvětové kampaně Equal Pay Day, kterou v roce 2009 zahájila mezinárodní federace žen Business & Professional Women International, jedna z nejvlivnějších ženských organizací na světě. Kampaň upozorňuje na platovou nerovnost mezi ženami a muži. Akce podporuje ženy na všech profesních úrovních, pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál, napomáhá růstu jejich ekonomické nezávislosti a posiluje jejich sebedůvěru, a to vše formou vzdělávání, mentoringu a networkingu.

Zdroje: (1)  Výsledky dle mezinárodního srovnání v šetření Eurostatu. Česká republika dosahuje rozdílu 20, 1 % za rok 2018: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem180/default/table?lang=en
(2) Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže, ČSÚ 2019
(3) Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže, ČSÚ 2019

Kontakt pro média:
Kateřina Černá
Ředitelka PR a Komunikace Business & Professional Women CR z.s.
Tel.: 725 834 829
e-mail: katerina.cerna@bpwcr.cz 
www.bpwcr.cz a www.equalpayday.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA KE DNI ROVNOSTI PLATŮ V PDF KE STAŽENÍ: