napsali-o-nasvšechny aktuality

TN.cz: Proč berou ženy v Česku méně peněz a 10 způsobů jak s tím přestat?

By 11. 3. 2020 No Comments

Paradoxně, čím vyšší vzdělání mají Češky, tím větší je platový rozdíl. U vysokoškolaček jde až o 29 %. „Souvisí to zejména s faktem, že ženy chybějí ve vyšších a řídicích pozicích. Na-vzdory svému vyššímu vzdělání totiž často přijmou nižší pozici, která neodpovídá jejich kvalifikaci. Dělají to hlavně proto, že u nás je málo možností skloubit rodinný život s prací, muži nejsou do péče a chodu domácnosti, částečné úvazky nejsou vžité a jsou spíš brzdou kariérní-ho rozvoje a rodinný rozpočet je u nás nastaven dvoupříjmově,“ říká k aktuálním číslům Lenka Simerská, hlavní gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI na MPSV. Podle Simerské je druhou příčinou rozdílné ohodnocení na stejné pracovní pozici. Tedy například situace, kdy ženy ma-nažerky pobírají nižší mzdy, než její kolegové manažeři na stejných pozicích.“

Co s tím?

Pokud si už říkáte, co s tím, zde je seznam deseti doporučení, které můžete začít aplikovat hned, pokud cítíte, že nejste v práci odměňované spravedlivě.

1. Mluvte otevřeně o penězích… 

Další rady a celý článek čtěte na Tn.cz