Lenka Simerská

Socioložka, koučka, gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI,  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Lenka v roce 2016 přijala velkou výzvu – zatočit s rozdíly v příjmech českých žen a mužů z pozice státu. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí řídí systémový projekt 22 % K ROVNOSTI, kde vznikají konkrétní nástroje, analýzy, doporučení a postupy.

„Když budeme důslední vůči svému zdraví, nedopustíme znečišťování planety a slepé uličky průmyslu a spotřeby. Naše zdraví závisí na prostředí, podle výzkumu ženské zdraví dokonce násobně víc kvůli složitějšímu hormonálnímu fungování!“

Lenka Simerská se bohužel online konference nemohla osobně účastnit. Plně ji zastoupila Mgr. Petra Sofie Haken, odborná garantka pro metodiky rovného odměňování v projektu 22 % K ROVNOSTI.

Projekt je odborným partnerem konference Equal Pay Day, která letos proběhla online 27. března 2020.

Ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu, jejich dovednosti a talent jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné. To se ale bohužel neodráží v jejich odměňování, ani na trhu práce. Ekonomika i společnost ztrácí jeden ze svých významných zdrojů, pokud nedoceňuje ženy a dostatečně nevyužívá jejich dovedností. Odstranění rozdílů v odměňování tedy přináší prospěch nejen zaměstnaným, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti.

Projekt 22 % K ROVNOSTI se v ČR stará o zmenšení gender pay gap.

Lenka Simerská, gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI bude mentorkou na mentoringovém dni Equal Pay Day
7. listopadu 2020.

↓ ZÁZNAM Z VYSTOUPENÍ NA KONFERENCI ↓