kampaňvšechny aktuality

Váš názor na transparentnost v odměňování pomůže v průzkumu

By 12. 4. 2020 No Comments

Mgr. Petra Sofie Haken je odbornou garantkou v týmu projektu 22 % K ROVNOSTI a vystoupila v Online konferenci 27.3.

Při své řeči odhalila zajímavé téma, které dále zkoumá projekt rovná odměna – TRANSPARENTNOST V ODMĚŇOVÁNÍ

Petra k tomu dodává: „Ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu, jejich dovednosti a talent jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné. To se ale bohužel neodráží v jejich odměňování, ani na trhu práce. Ekonomika i společnost ztrácí jeden ze svých významných zdrojů, pokud nedoceňuje ženy a dostatečně nevyužívá jejich dovedností. Odstranění rozdílů v odměňování tedy přináší prospěch nejen zaměstnaným, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti.

Projekt 22 % K ROVNOSTI se v ČR stará o zmenšení gender pay gap.

Pokud chcete více informací offline, potkejte Lenku Simerskou, gestorku projektu 22 % K ROVNOSTI, která bude mentorkou na Mentoringovém dni Equal Pay Day, 7. listopadu 2020.