napsali-o-nasvšechny aktuality

Heroine.cz: Rodina má dva příjmy a platové nerovnosti škodí všem, říká expertka Lenka Simerská

Pomohlo by, kdybychom se dopracovali k více transparentnímu zveřejňování platů?
Začínáme teď více informovat lidi o tom, že jejich platová situace je jejich osobní informace a mohou ji rozšiřovat, jak chtějí. Doložky o mlčenlivosti, které je zaměstnavatel často nechává podepsat, v tomto ohledu neplatí, jsou podle našich výkladů z právního hlediska nicotné.
Je důležitá i omezenější míra transparence, když by se alespoň do inzerce pracovních míst dávalo rozmezí platu, v jakém se pohybuje daná profese. Tak už by byly ženy připraveny a u pohovoru se mohly ptát na to, co by mohly udělat, aby se pohybovaly u horního okraje platu, kolik bral člověk před nimi a podobně.

Jak vidí cestu k nápravě citelných rozdílů v platech mužů a žen Lenka Simerská, gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI MPSV a mentorka Equal Pay Day 2020?
Celý rozhovor čtěte na Heroine.cz