Aktualityvšechny aktuality

Rovná odměna – náš cíl, ale i projekt Ministerstva práce

By 22. 3. 2023 No Comments

Ministerstvo práce a sociálních věcí je jediným ministerstvem, které letos navázalo partnerství s projektem Equal Pay Day. A není to ledajaké partnerství. Toto důležité spojení je tu již poněkolikáté a je navázáno na systémový projekt ministerstva s názvem Rovná odměna.

Tento projekt si klade, stejně jako konference EPD, za cíl snižování rozdílů v odměňování žen a mužů v ČR. Zapojuje do řešení všechny aktéry na úrovni veřejné správy, institucí i byznysu již od roku 2016. Výstupem jsou konkrétní nástroje jako kalkulačka reálných výdělků žen a mužů na trhu práce, Chytrý HR nástroj Logib – sebetestovací nástroj pro zaměstnavatele přejatý ze Švýcarska pro zjištění rozdílu v odměňování uvnitř organizace, metodické materiály pro předcházení vzniku nerovností a kontroly rovného odměňování u zaměstnavatelů. Společně s Úřadem vlády byl vydán Akční plán rovného odměňování žen a mužů 2023–2026. Je to vůbec poprvé, kdy se Vláda České republiky zavázala řešit nerovné odměňování prostřednictvím samostatného dokumentu. Veškeré výstupy jsou podloženy výzkumy a analýzami, dobrými praxemi ze zahraničí a osvětovou kampaní pro širokou veřejnost.

Vystoupení Lenky Simerské na EPD 2022

Jako důležitý partner má i MPSV možnost představit své vystupující v rámci konference a nominovat své ženy, mentorky, které se s účastnicemi podělí o své životní a pracovní know how. A kdo že to bude? Na konferenci bude ministerstvo reprezentovat Lenka Simerská, gestorka projektu Rovná odměna. Lenka se snaží vylepšovat žitou realitu ženské poloviny světa. Je socioložka a expertka na trh práce a rovné příležitosti. Postavení žen ve společnosti se věnuje dvacet let. Aktuálně propůjčila svůj čas do služeb státu na systémovou změnu a řídí na Ministerstvu práce a sociálních věcí projekt Rovná odměna. Nastavujeme strategie a nástroje pro snižování nerovného odměňování žen v ČR. S touto inspirativní ženou budete mít možnost se potkat i u mentoringového stolu nad tématem Jste vidět a slyšet, když jde o vaše peníze? Proč je to potřeba a jak na to. Druhou mentorkou za MPSV bude Jana Skalková, vedoucí oddělení expertních činností, s ní budete moci společně diskutovat nad tématem Umíme opravdu slaďovat práci a rodinu? Různé etapy a různé životní situace si žádají různá řešení.

KEY WORDS: 

#partner #partnerství #projektrovnáodměna #MPSV #rovnépříležitosti #diverzita #SGDs #podnikání #ESG #udržitelnost #vzdělávání #BPWCR #podnikatelka #mentoring #WEPs #Equalpayday2023 #hlasžen #býtvidětaslyšet