napsali-o-nasvšechny aktuality

Managerka.cz: JAKÉ AKTIVITY PODPORUJÍ ŽENY V DANONE?

Přiznám se, že když jsem se poprvé před devíti lety jako maminka na mateřské zúčastnila konference Equal Pay Day, netušila jsem, jak se později moje profesní dráha protne s touto skvělou akcí. Šlo jenom o správné načasování. Načasování, resp. čas, je nedílnou částí všech změn – ve společnosti i ve firmách a vidím to i u nás v Danone, které je v roce 2023 partnerem této významné akce.

Když porovnám podporu žen před 12 lety, kdy jsem nastoupila do společnosti Nutricie, která je teď součástí Danone, a podporu dnes, je to znatelný pokrok. Máme velmi propracovanou a dá se říct, že v některých ohledech i progresivní rodičovskou politiku. Díky ní, má žena na mateřské dovolené nárok na stejnou mzdu po dobu 18 týdnů mateřské dovolené a také nárok na bonus po tuto dobu. Rovněž nabízíme možnost domluvit se na polovičním úvazku, což kolegyně rády a často využívají. A aby ten návrat byl trochu snazší, Danone uhradí kolegyním náklady za jesle nebo školku do výše 5 000 Kč měsíčně.

Ale pokrok je i v tom, že firemní podpora žen nezůstává „pouze“ u podpory žen na, nebo po mateřské dovolené. Interní pracovní skupina se zabývá otázkami inkluzivní diverzity a na pravidelných schůzkách řeší, jak začlenit inkluzivní témata do každodenní rutiny tak, aby byla přirozenou součástí firemní kultury, nejen prohlášením někde na papíře.

Jak jsem psala v úvodu, čas je nedílnou součástí všech změn a teď nastal čas, aby se Danone stalo jedním z partnerů Equal Pay Day. Tímto krokem podporujeme myšlenku rovnosti všech, bez ohledu na gender a zároveň se chceme podělit s naším příběhem a naší zkušeností. Tu přinese do panelu s názvem BÝT FÉRAndrea Borecká, HR ředitelka pro CZ/SK společně s Lucií Novákovou, People Lead Czech Bakery Cluster at Mondelēz International a Matejem Šemšejem, HR ředitelem TV Nova. Andrea, která je sama příkladem toho, že pokud něco umíte a dokážete, nesmíte se bát se za sebe postavit a prosadit se, za svou dlouholetou praxi musela čelit různým pracovním výzvám a vždy je zvládla se vztyčenou hlavou.

V naplňování udržitelných cílů a nové inspiraci nám pomáhá spolupráce s Business & Professional Women CR. Mentoringový projekt Empowering Women, který slavnostně vyvrcholí 1. dubna na Mentoringovém dni Equal Pay Day, umožnil čtyřem juniorním kolegyním se jako mentees setkávat po dobu 6 měsíců se zkušenými mentorkami a učit se z praktických příkladů mezifiremního mentoringu. Tato neformální setkání ukazují možnosti a cesty, kterými se vydat. Inspirují je. Tento úžasný způsob sdílení zkušeností s mentorkami, je podle mě jeden z nejefektivnějších způsobů, jak podporovat mladou generaci žen a také je to velmi užitečné pro firmy, kdy po absolvování projektu jsou mladé talenty více motivované, mají větší chuť pracovat na sobě a posunout se výše v kariéře.