všechny aktuality

Nemůžeme se zastavit tam, kde jsme teď

Akce se moc vydařila – gratuluji! Již nyní se těším na další ročník.

Mějte se hezky. Zuzana (partner Plzeňský Prazdroj)

Drahomíra Mandíková,
Member of Board -Plzensky Prazdroj Slovensko, Corporate Affairs Director Central Europe
  • v zapojení žen jsme dosáhli řady úspěchů, ale nemůžeme se zastavit tam, kde jsme teď, je před námi stále hodně práce
  • pojďme pokračovat v našem úsilí o to, aby se v naší společnosti lépe žilo
  • spravedlivé zacházení je důležitým elementem tohoto posunu
  • kdy jindy, když ne dnes bychom se měli snažit udělat další změny
  • kdo jiný, než my bychom měli mít sílu posouvat věci dopředu   
  • právě teď je situace na trhu práce i ve společnosti nejvíc otevřená podpoře diverzity, spravedlivého zacházení a odměňování

Celý videostream zahájení konference sledujte zde.

Save the date 2020