kampaňvšechny aktuality

MSD IT partnerem letošního ročníku. Děkujeme.

„Naším posláním je být na špičce bouřlivého rozvoje IT technologií ve zdravotnictví. Kromě jiného naše práce přináší radost, jakou technické pozice moc často nenabízejí: pomáháme zlepšovat kvalitu života nemocných i jejich rodin.
MSD patří mezi přední světové farmaceutické společnosti zaměřující se na vývoj inovativních léčiv.
Pražský MSD IT Hub spoluurčuje směr digitální revoluce ve zdravotnictví: zabývá se softwarovým inženýrstvím, IT provozem, digitálním marketingem, vytváří matematické modely a business analýzy, zkoumá využití mobilních technologií, vytváří aplikace pro řízení prodeje, výroby, výzkumu a vývoje léků apod.
Základem našeho úspěchu vždy byly, jsou a budou naše normy, hodnoty a principy, na kterých byla naše společnost vybudována, a kterými se řídí již více než 125 let.
Naše schopnost uspět závisí na integritě, znalostech, kreativitě, umu, rozmanitosti a týmové práci našich zaměstnanců. Abychom skutečně uspěli, snažíme se pro naše zaměstnance vytvářet motivující prostředí plné vzájemného respektu, které podporuje týmovou práci. Kromě toho patřičně oceňujeme výkon a nasazení a snažíme se vycházet vstříc potřebám našich zaměstnanců a jejich rodin.“

Zástupcem firmy MSD na konferenci je Business Operation Director Irena Prášilová.
Vystupí v pátek v panelu jako řečnice a usednout můžete i k jejímu mentoringovému stolu na networkingové téma: Proč je networking pro ženy velmi důležitý a jak ho co nejlépe využít v pracovním i soukromém životě od 9 hodin, nebo od 11 hodin.

msd_ifl_lg_rgb_tl_dkgry

Prasilova Irena epd