všechny aktuality

Den rovnosti platů je tady! Dost pozdě, nemyslíte?

By 8. 3. 2021 No Comments

V roce 2021 připadá Den rovnosti platů (Equal Pay Day) v České republice na 10. března. Ženy v Česku tak musí pracovat o více jak 2 měsíce déle, aby dosáhly na stejný příjem jako muži v roce 2020. Celkem 69 dní tak v podstatě pracujeme ZADARMO.

Podle údajů projektu 22 % K ROVNOSTI u nás ženy v průměru vydělávají o 18,9 % méně než muži. Tento výsledek řadí Českou republiku mezi nejhorší země z členských států EU, a to i přesto, že meziročně došlo ke snížení tohoto rozdílu o 1,2 procentního bodu a Den rovnosti platů letos nastal o 3 dny dříve. Stále je však na čem pracovat.

Jaké jsou hlavní příčiny nerovnosti platů mužů a žen a co se s tím dá dělat?

Netransparentní odměňování

Česká republika má dlouhodobě problém s transparentností v odměňování mužů a žen, na což vloni upozornil i Evropský výbor pro sociální práva. Jak to však zlepšit, když závazná legislativa u nás v tomto ohledu zatím chybí? Prvním krokem je začít o tom mluvit, třeba s kamarádkami, kolegyněmi. Mluvit o tom, kolik vyděláváte, je pro vás tabu? Proč? My ženy si sdělujeme ty nejintimnější detaily ze svého soukromí, proč se tedy nesvěřit s tím, jak jsme na tom s penězi. Zjistily bychom totiž, že problém, který mnohdy vnímáme jako náš osobní, se týká spousty žen okolo nás. A čím víc ho tak začneme vnímat a upozorňovat na něj, tím spíš budeme moci přispět k jeho řešení. Faktem totiž je, že když se ženy spojí, dokážou neuvěřitelné věci.  

Určitou naději pro nás v tomto ohledu může představovat i aktuální návrh Evropské komise, který stanoví opatření pro transparentnost odměňování s cílem zajistit, aby ženy a muži v EU byli za stejnou práci odměňováni stejně.

Podhodnocení péče a oborů, kde převažují ženy

Automatické návrhy opravy gramatiky lékařky na lékaře…

Současná situace spojená s pandemií v plném světle ukázala, jak široce jsou otevřené nůžky platové nerovnosti v oborech, ve kterých pracují zejména ženy. Je alarmující, že například v tak důležitém oboru jako je zdravotnictví, vydělávají ženy o 24 % méně než muži. A přitom je to oblast, ve které ženský personál zcela dominuje, ať už jde o zdravotní sestry, lékařky i pomocný zdravotní personál. Důsledkem této nerovnosti pak je i stav, ve kterém se české zdravotnictví momentálně nachází. S nedostatkem personálu se potýká dlouhodobě, COVID-19 však zcela odhalil, jak vážný tento problém je. Vypadla řada lékařek, sester a dalších zaměstnankyň nemocnic či pečovatelských zařízení, když ženy musely zůstat doma s dětmi. Důvod je v mnoha případech velmi prozaický, vydělávají totiž méně než jejich muži. A tak v momentě, kdy přišlo na rozhodnutí, kdo zůstane kvůli uzavření škol s dětmi doma a postará se o jejich výuku, byly to právě ony.

Nedostatečné možnosti sladění práce a péče o rodinu

Zvýšení nabídky flexibilní formy práce ve firmách – opatření, která se s řešením této překážky často skloňují. Život nejen v Česku v posledních měsících ukázal, že zaměstnavatelé se nemusí obávat přizpůsobit firemní kulturu ženám tak, aby jim umožnil realizovat se v práci a zároveň skloubit kariéru s péčí o rodinu. V době pandemie a nejrůznějších vládních opatření byl například přechod na home office v řadě společností realizovatelný během několika málo dnů, na plánování a vymýšlení důvodů proč to nejde, nebyl čas. A ukázalo se, že funguje a mnohdy i efektivněji. My ženy máme zkušenosti, odborné znalosti i chuť se realizovat – počítejte s námi a připravte nám takové prostředí, díky němuž budete z našeho nasazení profitovat i vy, zaměstnavatelé.

Vysoká míra neplacené práce v domácnosti, které se věnují ve větší míře ženy

Právě tento faktor je často označován za největšího „viníka“ rozdílu mezi platovým ohodnocením žen a mužů. Jde totiž o opravdu velké množství času, které ženy v Česku nemohou věnovat svému profesnímu rozvoji nebo plnění konkrétních pracovních úkolů, zvlášť v tuto dobu, kdy se kromě domácnosti musí postarat i o vzdělávání svých dětí, které momentálně nemohou chodit do škol a školek. Rozdíl v odměňování, který činí v průměru 18,9 %, je opravdu alarmující. Má totiž vliv na kvalitu života rodin s dětmi, kterým tyto příjmy logicky chybí, a negativně ovlivňuje i výši důchodů, které budou ženy v budoucnosti pobírat. Smutnou realitou je, že ženy, které budou v penzi samy, mohou být bezprostředně ohroženy chudobou.

Stereotypní volby povolání u žen i mužů v mladém věku

Ženám a mužům jsou přisuzovány rozdílné vlastnosti, schopnosti a společenské role – žena je považována za pečovatelku, matku, ochránkyni rodinného krbu, muž by zase měl být živitelem rodiny a ochráncem. Právě z těchto „pravd“ vychází i stále existující stereotypy ve volbě povolání u žen i mužů dle zakořeněného dělení práce na „ženskou“ a „mužskou“. To vše ovlivňuje volbu povolání našich dětí. Faktem je, že mladí lidé se pro své budoucí povolání rozhodují v průběhu života několikrát. K první takové volbě dochází již při výběru střední školy či středního odborného učiliště. Už v tomto momentě lze vidět, že o své budoucnosti rozhodují nejen na základě talentu a zájmu o obor. Jejich rozhodnutí je do velké míry ovlivněno i názory a očekáváním okolí – přátel, rodiny, školy a společenskými vzory. Právě proto je velmi důležité, abychom na odstranění stereotypního vnímání začali intenzivně pracovat, ideálně HNED. Chceme přece vidět úspěšné vysoké manažerky, političky, vědkyně, filmové A televizní tvůrkyně, které se svého snu nevzdají jen proto, že by nikdy nedosáhly na stejné platy jako jejich mužští protějšci.

Na problematiku nerovného odměňování žen a mužů upozorňuje každoročně pracovně zážitková akce Equal Pay Day, jejíž 12. ročník s podtitulem Počítejte s námi se letos koná ve dnech 26. 3. až 1. 4. 2021. Naším cílem je ukázat témata hýbající společností v netradičním světle, odborně, ale přesto srozumitelně, skrze příběhy lidí, kteří se je nebojí sdílet, s příklady dobré české i mezinárodní praxe, které fungují.

Připojte se a pojďte do toho s námi – Neovlivňujeme pouze naši přítomnost, ale i budoucnost našich dětí. A to za to stojí!