napsali-o-nasvšechny aktuality

blog.givt.cz: Na stejný plat ženy pracují zhruba o tři měsíce déle než muži. Blíží se Equal Pay Day

Na přelomu března a dubna bude v Praze probíhat tradiční jarní konference Equal Pay Day, tedy den rovného odměňování. Třídenní akce si klade za cíl upozorňovat na problém nerovnosti platů mezi pohlavími, známý jako Gender Pay Gap. Jak jsou ženy ve světě oceňovány za svou práci? Potýkáme se s problémem nerovnosti i v České republice? Jaké jsou příčiny?

K nerovnému odměňování žen a mužů dochází v různé míře ve většině zemí světa. Gender Pay Gap prakticky označuje jev, kdy za stejně odvedenou práci dostane muž a žena rozdílnou odměnu. Jev se poté v průzkumech většinou vyjádří jako procentuální rozdíl mezi průměrným hodinovým hrubým výdělkem zaměstnaných mužů a žen.

Česko je osmým nejhorším státem v EU

Měsíc březen není pro datum konání konference, kterou v Česku zaštiťuje veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women ČR, vybrán náhodně. Tato globální osvětová kampaň organizací Business & Professional Women po celém světě připadá na měsíc, kdy ženy doženou muže v odměňování za svou práci. Z dat uveřejněných na webové stránce Equal Pay Day totiž vyplývá, že ženy v Evropě pracují zhruba o tři měsíce déle než muži, aby dosáhli stejného ekonomického výsledku.

Eurostat, statistický úřad Evropské unie, vydal v roce 2021 průzkum, ze kterého Česká republika vyšla jako osmá nejhorší evropská země v odměňování žen a mužů. Rozdíl mezi muži a ženami činí 16,4 % oproti unijnímu průměrů 12,7 %. Nejvyšší rozdíl byl zaznamenán v Estonsku (20,7 %) a nejnižší v Lucembursku (- 0,2 %).

Za 40 let práce výdělek menší o 400 tisíc dolarů

Celosvětová statistika zveřejněná časopisem Forbes potom uvádí například to, že ženy vydělávají 82 centů za každý dolar, který vydělá muž. Při porovnání žen a mužů se stejnými pracovními podmínkami, jako je pracovní zařazení, odpracované hodiny a podobně, existuje celosvětově 11 % rozdíl. Prakticky si tento rozdíl poté můžeme představit tak, že dvacetiletá žena, která začíná pracovat celoročně na plný úvazek, přijde za svou čtyřicetiletou pracovní kariéru ve srovnání se svým mužským protějškem o více než 400 tisíc dolarů. Jižní Korea je potom dle studie státem, který má největší rozdíl v odměňování žen a mužů na světě. Rozdíl tam činí 33 %. Ve Spojených státech je rozdíl 26 %.