napsali-o-nasvšechny aktuality

tn.cz: Rovnost žen a mužů je i mužské téma

Jsou výrazy, které vyvolávají rozporuplné reakce. Jedním z takových pojmů je „rovnost žen a mužů“. Jedni jen kroutí hlavou, protože „tohle téma máme přece už dávno vyřešené“, a navíc mohou cítit, že se jich to vůbec netýká. Jiní, či spíše jiné, tohle téma prožívají denně na vlastní kůži. O rovných příležitostech žen a mužů se v české společnosti mluví často negativně. Hlavním problémem je, že příliš nerozumíme tomu, o co se skutečně jedná, ačkoliv dopady přehlížení této agendy cítíme v každé životní etapě. Obvykle se bojíme toho, čemu nerozumíme, avšak strach není vůbec namístě. Téma rovných příležitostí je v Česku stále aktuální a situace se v posledních letech příliš nelepší.

Mnoho firem a organizací již ví, že adaptovat se na nové trendy je potřeba co nejrychleji a do ekonomického a byznys plánu je nutné kalkulovat udržitelnost, firemní kulturu, práci se zaměstnanci i sociální odpovědnost vůči nim a komunitě, ve které se pohybují. Pragmaticky řečeno: „Žádná země, natož Česká republika, si nemůže dovolit plýtvat potenciálem a zavírat oči před tím, co je pro jeho plné rozvinutí potřeba. Stejně tak chytrá společnost využívá know-how úspěšných a nechává se inspirovat,“ uvádí Lenka Šťastná, zakladatelka konference a prezidentka pořádající organizace.

„Do programu Equal Pay Day hledáme cíleně ženy, neboť jejich hlas a odbornost jsou stále málo slyšet. Jednoduše tak odpovídáme na otázku, že ženy v expertních a byznys pozicích existují a mají co říct. A je osvěžující slyšet názory a postoje přímo z praxe. Konference promlouvá k mužům i ženám, stejně jako témata rovnosti nejsou výsostně jen témata žen,“ doplňuje programová ředitelka Equal Pay Day Jana Černoušková.

Tématu rovných příležitostí i odměňování se věnuje už 14 let projekt Equal Pay Day (EPD), organizovaný veřejně prospěšnou organizací Business & Professional Women CR z. s. Organizátorky a partneři konference, která se letos koná 31. března – 2. dubna, vítají zájem mužů o tuto problematiku. Muži jsou zváni do publika a především k dlouhodobému dialogu.

​“Do hlediště konference muži patří. Tečka. Vhled, který přednášející úspěšné ženy poskytnou ohledně překonávání překážek v profesní kariéře a ohledně dosažení rovnováhy mezi prací a rodinným životem, je užitečný pro všechny,“ říká Jiří Šebek, Corporate & Government Affairs Manager CZ/SK/HU firmy Mondelēz International. A upřesňuje: „Pro muže, kteří začínají svoji kariéru, muže, kteří chtějí zůstat doma s dětmi na rodičovské, a pro muže, kteří jsou v řídicích funkcích a životně potřebují pro své organizace najít talentovanou pracovní sílu, jež jim pomůže zajistit budoucí úspěch.“ 

Odpověď na to, proč se zúčastnit právě letos, je jednoduchá. Pátek nabízí neopakovatelnou kombinaci mezinárodního zastoupení vystupujících, kteří půjdou na dřeň tématům rovných příležitostí, firemní kultury, viditelnosti a slyšitelnosti hlasu, společenské odpovědnosti a udržitelnosti. V energií nabité atmosféře otevřené networkingu si své najdou všichni, kteří již chápou nebo pochopit chtějí, jaký potenciál se v tématu skrývá pro jejich osobní či profesní rozvoj či rozvoj organizací, kde působí.  

(Ne)rovné příležitosti žen a mužů nejsou teoretický problém, naopak. Mají své konkrétní projevy a dopady – do hospodářství, politiky a celé společnosti. Postavení České republiky je rámci EU opravdu tristní – na žebříčku Gender Equality Index (viz BOX) se nacházíme na nelichotivé 22. příčce. O to důležitější je hledat řešení společně.