napsali-o-nas

Vláda ČR upozorňuje na den rovného odměňování

Evropská komise upozornila na Evropský den rovného odměňování, který připadl na 2. listopad 2015. Od tohoto dne ženy symbolicky přestávají vydělávat.

Rozdíly v odměňování žen a mužů jsou způsobeny především nízkým zastoupením žen ve vyšších pozicích, jejich vyšším zastoupením v hůře finančně ohodnocených oborech a také nerovným rozdělení péče o rodinu a domácnost mezi ženami a muži.

Rozdíl v odměňování žen a mužů (hrubých výdělcích žen a mužů) v EU činí v současné době 16,4 %. V ČR je tento rozdíl dle údajů Eurostatu dokonce 24 %, což je třetí nejhorší výsledek v rámci EU. Podle mezinárodních srovnání se genderové nerovnosti na trhu práce v ČR v posledních letech prohlubují. Například dle indexuSvětového ekonomického fóra hodnotícího úroveň rovnosti žen a mužů ve 142 zemích světa klesla ČR mezi lety 2006 a 2014 o 43 příček na současné 96. místo.

Na poměrně negativní hodnocení úrovně rovnosti žen a mužů v ČR v kontextu EU upozorňuje rovněž Index rovnosti žen a mužů (Gender Equality Index) Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. V rámci tohoto indexu dosahuje ČR hodnoty 44,4, což je v rámci EU podprůměrný výsledek (průměr je 54,0).

Celý článek najdete zde.