tiskové zprávyvšechny aktuality

Od druhého listopadu pracují ženy zadarmo

Na 2. listopad připadá evropský Den rovného odměňování.  Nezisková organizace Business & Professional Women), zahajuje informační kampaň k tomuto celosvětovému problému, která vyvrcholí již7. ročníkem konference Ženy sobě 18. a 19. března 2016. 

Ženy v Evropě odpracují ročně 59 dnů „zdarma“ a rozdíl v odměňování žen a mužů se v rámci Evropy drží na úrovni kolem 16 %. V České republice je tento rozdíl dokonce 22 % a patříme tak mezi státy s největším rozdílem v odměňování žen a mužů v rámci EU.

Statistika_odmenovani_zdroj_Evropska_komise

Statistika odměňování, zdroj Evropská komise

Nezisková organizace Business & Professional Women podporuje ženy na všech profesních úrovních, pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál, napomáhá v růstu jejich ekonomické nezávislosti a posiluje jejich sebedůvěru, a to vše formou mentoringu, vzdělávání a networkingu. „Studie říkají, že mezi příčiny platové nerovnosti patří (mimo jiné)  nižší vyjednávací schopnosti žen, nižší schopnost prosadit se,  jasně popsat svoje schopnosti, svoje přínosy pro firmu. Ženy se také často podceňují a neumí pracovat se svými předchozími výsledky. Naše organizace se snaží posílit u žen právě tyto znalosti a dovednosti, a proto pořádáme vzdělávací akce a organizujeme mentoring zejména v oblastech vyjednávání, sebeprezentace, tvorby osobní značky, posilování sebedůvěry a pracovního sebevědomí, a to vše formou příběhů, představování žen – vzorů (role models),“ uvádí Lenka Šťastná, prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women.

Přesto, že ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu a jejich dovednosti a talent jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné, neodráží se to v jejich odměňování, ani na trhu práce. Podhodnocování práce žen a nedostatečné využívání jejich dovedností, znamená ztrátu jednoho ze zdrojů pro ekonomiku a společnost. Odstranění rozdílů v odměňování tedy nepřináší prospěch pouze zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti. Co tedy mohou zaměstnavatelé udělat? „Zveřejňovat nabídku pozic včetně platu, to by hodně pomohlo ženám ve vyjednávání a vytvářet flexibilní pracovní podmínky tak, aby ženy i muži mohli lépe sladit pracovní a rodinný život, neboť většina péče o ostatní členy rodiny stále zůstává převážně na ženách,“ dodává Šťastná.

Pomoci by mohlo také nové opatření, které schválila česká vláda. Bude jím být zveřejňování průměrných platů ve firmách zvlášť za muže a zvlášť za ženy.

Kontakt pro média:

Mgr. Tereza Melišová

PR Managerka

774 996 628

tereza.melisova@bpwcr.cz