Aktualityvšechny aktuality

Rovnost ve vedení: Jak Danone podporuje ženy k úspěchu v manažerských rolích

Frederic Guichard, regionální viceprezident a generální ředitel pro střední a východní Evropu ve společnosti Danone, v rámci mezifiremního mentoringu „Empowering Women Mentoring“ pořádaného Business & Professional Women CR, zdůraznil význam podpory diverzity a inkluzivity na pracovišti jako morální imperativ i obchodní výhodu.

Společnost Danone se pyšní širokou paletou zaměstnanců, z nichž více než 55 % tvoří ženy (33 % je v řídících pozicích), a aktivně se snaží dosáhnout vyváženého zastoupení pohlaví, s cílem mít do příštího roku ve vedení 50 % žen. 

Guichard také zdůraznil důležitost konkrétních opatření na podporu inkluzivity, jakými jsou například flexibilní pracovní doba a dosažení rovnosti v odměňování. Společnost aktivně podporuje ženy prostřednictvím mentoringových programů i ve spolupráci s organizacemi jako například Business & Professional Women CR.

Společnost Danone si klade za cíl nejen odstraňovat strukturální bariéry, ale také pomáhat ženám překonávat předsudky a stereotypy, které jim brání v profesním rozvoji a vyzývá všechny zájemce, aby se připojili k jejich úsilí o vytvoření spravedlivějšího pracovního prostředí a společnosti, které přinese spoustu ekonomických výhod.

Danone je partnerem 15. ročníku Equal Pay Day konference, kde budete mít příležitost setkat se s jejich osobnostmi nejen na podiu, ale také v publiku.

Frederic Guichard, Regional SVP and General Manager Central & Eastern Europe Danone, about Diversity and inclusion