konferencevšechny aktuality

Philip Morris – budoucnost bez kouře

Společnost je součástí globální skupiny Philip Morris International Inc., která stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost bez kouře a jednoho dne nahradit cigarety bezdýmnými výrobky – a to ve prospěch dospělých kuřáků, kteří by jinak pokračovali v kouření. Svou budoucnost totiž PMI staví na nové kategorii bezdýmných výrobků, které jsou mnohem lepší volbou než pokračování v kouření.

V rámci online konference vystoupí generální ředitelka a předsedkyně představenstva Philip Morris ČR a.s., Andrea Gontkovičová, která se snaží motivovat ženy nejen v její firmě k tomu, aby se nebály, držely svoji kariéru pevně v rukou a těšilo je být  profesionálkami na vysoké úrovni.

Pevnou součástí firemních zásad společnosti Philip Morris ČR a.s. je, že na pracovišti neakceptuje jakoukoli diskriminaci – a to včetně platové. Jako první firma v České republice získala prestižní certifikaci tzv. platové rovnosti EQUAL-SALARY, které je nezávislým potvrzením rovného odměňování mužů a žen na stejných pracovních pozicích.