napsali-o-nas

ČAF, nás mediální partner, o akci Equal Pay Day

EQUAL PAY DAY – ŽENY SOBĚ: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE ODVAHA

Praha, 19. března 2016: Více než dvě desítky vystupujících, přes 300 účastníků páteční konference Ženy sobě, 57 mentorek a 2027 registrací na sobotní speed mentoring. To jsou čísla 7. ročníku akce Equal Pay Day – Ženy sobě, která poukazuje na rozdíl v platech mezi muži a ženami. Ten v České republice činí 22%, což nás řadí na jedno z posledních míst v Evropské unii.

„Máme radost, že rok od roku roste zájem žen nejen z velkých firem, ale i podnikatelek o osobní rozvoj. Konferenci jsme dokonce pro obrovský zájem musely přesouvat do většího sálu. Nejde nám o účastnické rekordy, ale o to, že můžeme pro ženy vytvořit inspirativní a spolupracující prostředí a třeba je i motivovat k nějaké změně,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women.

„Tyto dva dny jsem si maximálně užila. Je to skvělá akce, která opravdu pomůže všem ženám, ať už nabýt sebevědomí nebo získat velké zkušenosti, které mohou zúročit ve svém soukromém i pracovním životě. Moc si vážím toho, že jsem mohla být jednou z mentorek,“říká HR ředitelka DHL, Gabriela Kahounová.

„Velkou překážkou pro úspěch v práci je často náš vlastní strach,“ upozorňuje HR ředitelka TV Nova Radmila Pinkavová Jirkovská, která byla panelistkou konference i mentorkou akce.„K novým výzvám je potřeba přistupovat otevřeně s tím, že se chci něco naučit. Ženy by k sobě ale neměly být tolik kritické a také by měly mít jasně definovanou vlastní vizi,“doplňuje Radmila Jirkovská, podle které jsou právě sdílení zkušeností a inspirace hlavními hodnotami akce Equal Pay Day – Ženy sobě.

Na tom, že nejdůležitější pro úspěch je odvaha, se shodlo také všech 24 vystupujících v panelových diskuzích. A mimo jiné poukázali na to, že prezentační dovednosti, schopnost prosadit se a pracovat i s neúspěchem by se měly děti učit již od základní školy. Protože zejména ženy velmi často podceňují svoje znalosti a zkušenosti, a to jak v rámci přijímacích pohovorů, tak v rámci platového vyjednávání.

Speciálním hostem konference byla Simona Stašová. Význam této akce podle ní spočívá hlavně  v tom, že dodává ženám odvahu, které mají  pořád ještě méně než muži.„Všechno, co dělám, dělám tak, jako by to bylo poprvé a naposledy. Je strašně důležité mít kuráž a nebát se jít za svým cílem.“  Vzkázala účastnicím akce jedna z nejúspěšnějších českých hereček.

A jak akci hodnotí ředitelka firemních vztahů a komunikace pro Českou a Slovenskou republiku z Plzeňského Prazdroje, Drahomíra Mandíková? „Opět skvělá atmosféra a energie. Každý rok se konference posouvá dopředu a věřím, že si účastnice odnáší více a více podnětů pro sebe a svůj rozvoj.“

Nad 7. ročníkem akce Equal Pay Day – Ženy sobě převzalo záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí: „Velmi si vážíme Vaší iniciativy, kterou vyvíjíte v oblasti rovného odměňování žen a mužů a v oblasti poskytování podpory ženám, které chtějí aktivně rozvíjet svou profesní dráhu,“ ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Česká asociace franchisingu byla mediálním partnerem 7. ročníku konference.

Celý článek čtěte zde.