napsali-o-nasvšechny aktuality

Výsledky průzkumu EK – rovnost žen a mužů

Pojďte se s námi podívat na výsledky průzkumu veřejného mínění, které provedla sekce Evropské komise. Tématem byla samozřejmě rovnost žen a mužů. Osobní dotazování proběhlo mezi občany ČR a států EU.

Na prvním grafu vidíte poměr žen a mužů, kteří považují nerovnost za rozšířenou. Odpovědi žen a mužů v rámci EU se liší zhruba o 10%. V České republice je rozdíl poměrně razantnější.

obr

Následující grafy se týkají odpovědí na otázky z oblasti péče o dítě a rozdělení rolí v rodině. Zajímavé je porovnání výsledku, zda by muži měli více pracovat v oborech spojených s dětmi.mV ČR 66% respondentů nesouhlasí, kdežto naopak v EU je 57% pro.

obrázek 2

Zajímavý a vyrovnaný výsledek v ČR a EU přináší tento graf ohledně vlivu na rodinný život, pokud žena pracuje na plný úvazek. Více jak polovina dotazovaných je přesvědčena, že rodina trpí, pokud se žena věnuje naplno své práci.

obrázek 3


Předposlední graf ukazuje věkový průřez dotazovaných, kteří považují genderovou nerovnost za rozšířenou.

obrázek 4

 

Poslední graf, který vám ukážeme se zabývá otázkou aktualnosti problému nerovnosti žen a mužů. Celých 44% dotazovaných z ČR považuje nerovnost za vyjímečnou.

obrázek 5

Kompletní výsledky průzkumu jsou k nahlédnutí zde: