napsali-o-nasvšechny aktuality

Svět se na muže a ženy nedělí, ale skládá se z nich

Měly by ženy za stejnou práci brát o dvacet procent nižší plat než muži? Za posledních deset let jsem nepotkala nikoho, kdo by mi na tuto otázku otevřeně odpověděl ano. Zato jsem potkala spoustu otců, kteří podporují vzdělání svých dcer. Tedy podporují je v přípravě na budoucí kariéru, na to, aby byly samostatné a sebevědomé. Nepochybně by je pořádně rozčílilo, kdyby zjistili, že jejich pilná a nadaná dcera má na srovnatelné pozici o více než 20 procent nižší plat než její spolužák z fakulty.

Toto a více napsala prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women ČR, Lenka Šťastná. Celý článek si můžete přečíst na webu rovnodmena.cz.