napsali-o-nasvšechny aktuality

Podívejte se na fotografie z mentoringu!

V sobotu 18.4. 2015 již proběhl tolik očekávaný mentoring.

Fantastická atmosféra a kulaté stoly plné žen nabitých elánem a zkušenostmi. To vše jste letos mohli vidět po šesté!

Mentorky byly skvělé, příjemné, milé a především velmi inspirativní.

Ve speed mentoringu se dala získat spousta zajímavých rad a postřehů. Prostor byl i pro vzájemné sdílení zkušeností všech žen u každého stolu.

Každá účastnice se cítila potřebná a důležitá. Právem – i vaše know-how a postřehy byly důležité a sdílení velmi přínosné zase pro ostatní.

Fotogalerii očima Petry Sera a Otakara Svatka můžete vidět zde.