Aktualitynapsali-o-nasvšechny aktuality

Mediaplanet: Překonáváme genderové rozdíly v IT: Cesta k vyšší flexibilitě a rovnoprávnosti

Pracovní trh obecně se stále potýká s neschopností plně využít potenciálu žen. Velkou roli v tom hraje nejen legislativa, nedostupnost flexibilních úvazků, ale také nerovné odměňování. V technologických firmách je ale situace lepší.

Celý život se pohybujete v oblasti technologií. Potýká se i tento obor s nedostatkem pracovních sil?

Ano, najít ty správné lidi je stále složitější. Přitom existuje obrovský potenciál mezi ženami. Jak ukázal průzkum společností MUMDOO a Deloitte, jen 45 procent žen, které by se rády vrátily z mateřské a rodičovské dovolené, aktuálně pracuje. A právě v oblasti technologií mají příležitost.

Co je potřeba udělat pro návrat žen na pracovní trh?

Je potřeba, aby to zaměstnavatelé i stát opravdu chtěli řešit. Klíčová je flexibilita. Pro ženy – matky jsou důležité flexibilní nebo zkrácené úvazky. A právě technologické firmy jsou na hybridní nebo zcela vzdálený způsob práce zvyklé. Ženy pracující na zkrácené úvazky jsou velmi výkonné, odpovědné a přenášejí potřebu strukturované spolupráce do celého týmu. Mají také velkou motivaci a chuť se zlepšovat.

Jak v tomto procesu vnímáte roli státu?

Kromě nastavování legislativního rámce by měl stát zlepšit dostupnost péče o předškolní děti. Především ve větších městech chybí místa ve školkách a ty soukromé jsou pro mnoho rodičů finančně nedostupné.

Hodně se také mluví o nerovném ohodnocení žen a mužů na stejných pozicích, takzvaném pay gapu. Jaký je váš názor?

Existence pay gapu je nejen problém, ale i velká ostuda pro celou naši společnost. Průzkum McKinsey o ženách na pracovním trhu ukázal, že ženy jsou mnohem ambicióznější než dřív. Moje zkušenost ukazuje, že mladí zaměstnanci nemají zdaleka tolik předsudků a smíšené týmy vnímají jako velký přínos. Myslím tedy, že máme skvělou příležitost situaci na pracovním trhu zlepšit. Pořád ale zůstává velký problém s nedostatečným využitím ženského potenciálu obecně. V České republice mají ženy velmi malý vliv na dění v politice, ale i ve vedení firem.

Jak se dá většího vlivu dosáhnout?

Je to velký úkol v mnoha oblastech – výbornou práci dělá třeba Equal Pay Day neboli Den rovného odměňování. Tento symbolický den upozorňuje na rozdíly v odměňování žen a mužů, jedná se o globální osvětovou kampaň organizace Business & Professional Women probíhající po celém světě. Cílem je posilovat ekonomickou bezpečnost žen vyvoláváním diskuze firem i veřejnosti nad příčinami stále vysoké mzdové nerovnosti. Sdílením dobré praxe a prezentováním ženských vzorů se podporuje rovné postavení žen v práci i ve společnosti. Česká Business & Professional Women u nás Equal Pay Day pořádá již 15 let. Rok 2024 má symbolické motto příležitost. I to evokuje, že víc než kdy jindy je třeba se chopit příležitosti a využít potenciálu a talentu žen naplno.