všechny aktuality

Časopis Profi HR – náš mediální partner

Časopis Profi HR je dvouměsíčník zaměřený na personalistiku. Práce s lidmi byla vždy doménou žen a oddělení HR ve firmách jsou toho důkazem. S tím, jak stoupá význam lidského faktoru, mnozí top manažeři si stále důrazněji uvědomují klíčovou roli personalistů a stále více osvícených společností zařazuje šéfy HR do nejužšího vedení. To sebou nese i probouzející se zájem mužů o práci v HR. Nicméně, tato oblast pořád zůstává asi jedinou součástí nejvyšších firemních struktur, kde stále ženy hrají prim. To je patrné i na stránkách našeho časopisu – ženský faktor tyto stránky nejen zdobí, ale zásadní měrou se podílí na jeho obsahu. Snažíme se totiž, aby se Profi HR profiloval nikoliv jako akademický žurnál odtržený od reality, ale aby jeho tvůrci a tvůrkyněmi byli v první řadě lidé z firemní praxe, kteří jsou v každodenním kontaktu se zaměstnanci, řeší jejich problémy a nejlépe vědí, s jakými problémy a výzvami se naše personalistika potýká.
Předplatné časopisu si můžete objednat na webu http://profihr.cz/