napsali-o-nasvšechny aktuality

17. březen 2015, den, od kterého ženy začaly vydělávat! Poslechněte si krátký pozdrav Věry Jourové.