Aktualityvšechny aktuality

Silná partnerství dokážou posunout Vaše téma ke hvězdám

A nejen hvězdy z televize přináší silné partnerství TV Nova s konferencí Equal Pay Day, které úspěšně navazuje další důležitý rok spolupráce. 6 let skvělé spolupráce plné nejenom inspirativních speakrů/erek představujících své vize a názory k problematice rovného odměňování, ale i charismatických mentorek předávajících v rámci speed mentoringu své životní zkušenosti, které je posouvají kupředu.

Hlavním posláním konference EPD je upozorňovat na mzdové nerovnosti, které stále ve společnosti přetrvávají. Je však důležité si uvědomit, že z rovného či férového odměňování nebudou mít prospěch ženy, ale i celá společnost? Každá rodina, kde je žena méně odměňována, je ochuzena průměrně o 16,4 % sumy do rodinného rozpočtu.

V rámci 14. ročníku Equal Pay Day se můžete těšit na zajímavé tváře. Na páteční konferenci bude Novu reprezentovat Matej Šemšej, HR ředitel Tv Nova, který je také vášnivý běžec a cestovatel, o svém běhu po světě napsal knihu. V sobotu Vás ke svému mentoringovému stolu pozvou moderátorka Veronika Petruchová a redaktorka Linda Nguyenová. S Veronikou budete mít možnost zjistit Jak najít sebejistotu při vystupování na veřejnosti a poslat to tam!, Linda naváže tématem Ženy a média.

Partnerství a spolupráce je 17. cílem SDGs, který konference nese od svého začátku a na kterém si velmi zakládá, ale není jediným cílem, který je konferencí EPD podporován. SDGs jsou cíle udržitelného rozvoje, které byly přijaty v září 2015 na summitu OSN jako plán rozvoje na období 2015-2030.

Nová agenda je slibem politických lídrů lidem na celém světě. Týká se všech států a je to komplexní a tranzitivní vize lepšího světa pro všechny. Plán na vymýcení extrémní chudoby, plán pro společnou prosperitu, mír a partnerství, který zohledňuje naléhavost změny klimatu a je založen na rovných příležitostech a respektu k právům. Jeho hlavním mottem je, že nesmíme zapomenout na nikoho, ani na nejchudší, zranitelné a marginalizované, včetně lidí s postižením,“ vysvětluje generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

Spojení TV Nova a Equal Pay Day Vám v minulých letech již stihlo představit moderátora Reye Korantenga, který s námi spolupracoval hned tři ročníky. V roce 2020 vystoupili Klára Brachtlová a Jan Vlček společně jako jednatelé a generální ředitelé TV Nova s tématem Leadership společně. V minulém roce vystoupila Hana de Goeij, vedoucí udržitelného natáčení a obsahu TV Nova, v panelu v názvem Jak nás změny mění.

Z TV Nova se v akci představila i další zvučná, nejen moderátorská, jména jako Kristýna Kloubková, Marcela Škábová, Anna Suchá, Radmila Pinkavová-Jirkovská, Alan Záruba a Michaela Indráková.

Jako partner se TV Nova nezapojila pouze do konferencí, ale také vyslala ze svých řad mentorky, které předávaly své životní zkušenosti v rámci speed mentoringu. Michaela Indráková se představila s tématem Méně soutěžení, více opravodvosti, Veronika Petruchová zase všechny učila jak si Objednat budoucnost na míru, Jessica Stoltz prezentovala téma Nestůj sama sobě v cestě. Kreativní psaní jako cesta nejen k literatuře, ale i k užitečnému náhledu na vlastní životní křižovatky bylo téma Lenky Szántó, Jana Rezková se snažila přijít na to, Co obětovat pro vztah a co už ne a Lucie Borhyová s Kristinou Kloubkovou se svými tématy Kariéra, mateřství nebo obojí?, I svobodné matky mají právo na šťastný život, věnovaly maminkám a jejich možnostem při slaďování osobního a pracovního života.

Další jména, která jsou napříč ročníky svázána s mentoringem na Equal Pay Day, jsou Klára Brachtlová, Petra Křivková Svoboda, Radmila Pinkavová-Jirkovská, De Goeij Hana, Lea Hasoňová, Markéta Fialová, Michaela Šmídová, Marcela Škábová, Simona Matásková, Alex Růžek.

Ve spolupráci s TV Nova je již několik let projekt Equal Pay Day představován v pořadu Snídaně s Novou. Osobnosti konference i mentoringu v čele s Helenou Dreiseitlovou, projektovou manažerkou Equal Pay Day v ČR, přibližují problematiku rovných příležitostí širšímu publiku a zvou k účasti na konferenci. Letos jste již mohli naše dámy ve Snídani zahlédnout 1. 3. 2023. Další reportáž k EPD bude ve Snídani s Novou v úterý 21. 3. 2023, tak si to nenechte ujít.

To, že TV Nova na rovnosti a diverzitě záleží, dává najevo nejenom dlouholetým mediálním partnerstvím konference Eqaul Pay Day, ale také tématy prezentovanými prostřednictvím webu Tn.nova.cz. Zde přínášíme alespoň některé ze zajímavých článků:

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/406335-nechte-si-poradit-od-tech-ktere-uz-to-dokazaly
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/407524-nechtejte-byt-dokonala
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/405767-podporovat-equal-pay-day-nam-dava-smysl
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/406801-proc-berou-zeny-v-cesku-mene-penez-a-10-zpusobu-jak-s-tim-prestat

Equal Pay Day není jen konference, je to také prostředek k naplňování SDGs cílů. Za účelem boje s chudobou(1) a její feminizací vlivem genderových nerovností podporuje rovný(5) přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělávání(4). Tím podporuje hospodářský růst a plnou produktivní zaměstnanost(8) a rovnost uvnitř zemí i mezi nimi(10). A to vše za podpory partnerství(17), protože společné cíle jsou víc, než cíle jednotlivce.

KEY WORDS: 

#partnerství #hlavnímediálnípartner #madiálnípartner #udržitelnost #Equalpayday2023 #rovnépříležitosti #diverzita #SGDs #podnikání #změna #firemníkultura #rozhodovacípozice #vzdělávání #BPWCR #podnikatelka #mentoring #WEPs #hlasžen #býtvidětaslyšet #postavení