napsali-o-nas

HR FORUM: 1. března si ženy mohou „oddechnout“. Doběhly k cílové čáře odměňování mužů za rok 2022

PRAHA, 28. února 2023 – Ženy v Česku musí v roce 2023 pracovat přibližně o 60 dní déle, aby dosáhly na stejnou výplatu jako muži v roce 2022. Meziročně došlo k nulovému posunu. Gender Pay Gap (GPG), tedy údaj udávající, o kolik ženy v průměru vydělávají méně než muži, se v ČR drží na 16,4 %, přičemž průměrný rozdíl v EU činí 13 %. To nás řadí na “pěkné” 21. místo v EU, třeba za Bulharsko či Slovensko.

Stagnace poklesu rozdílu nevěstí nic dobrého. Do roku 2021 se rozdíl v odměňování snižoval, i když pomaleji, než by bylo žádoucí vzhledem k zapojení žen na trhu práce. V uplynulých dvou letech se do snižování rozdílů pozitivně projevilo několik faktorů, zejména mimořádné odměny ve zdravotnictví, které ovšem reflektovaly mimořádné zatížení spojené s pandemií COVID-19, podpora růstu odměňování ve školství, což jsou odvětví, kde jsou významně zastoupeny ženy.

Pokud ale ženy musely i v roce 2022 pracovat o dva měsíce déle, aby v příjmech dohnaly muže za předchozí rok, je to více než impuls být více vidět a slyšet. “Snažíme se ženám ukázat, že bez vlastního aktivního zapojení nemohou počítat s tím, že se situace sama zlepší. Mluvení bohužel nestačí, je potřeba se spojit, vzájemně se podpořit a tlačit na realizaci systémových změn a myslím, že nám v tom rádi pomohou i muži”, komentuje Lenka Šťastná, prezidentka Business & Professional Women CR.

Pomoci také může rychlá implementace směrnice EU o transparentnosti odměňování, která byla schválena v prosinci minulého roku a realizace vládního Akčního plánu rovného odměňování žen a mužů 2023–2026.