napsali-o-nasvšechny aktuality

managerka.cz: TÉMA SPRAVEDLIVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ REZONUJE SPOLEČNOSTÍ, ZAPOJÍŠ SE?

Ve dnech 31.3. až 2.4. 2023 se uskuteční 14. ročník pracovně – zážitkové akce

Equal Pay Day, kterou dlouhodobě podporují partneři zajímající se o téma rovných příležitostí a diverzity a nabízí nejen tipy na řešení a inspiraci, ale také argumenty a své vlastní funkční nástroje. Zeptaly jsme se na 3 otázky paní Dany Fajmonové, HR ředitelky Raiffeisenbank.

Proč Raiffka podporuje Equal Pay Day?

Téma spravedlivého odměňování je pro Raiffku velmi důležité. V této oblasti jsme nikdy neaplikovali odlišný přístup na základě pohlaví či věku, ale přesto vidíme, že rozdíly v celkové odměně mužů a žen u nás existují. Průběžně proto zavádíme kroky s cílem tyto rozdíly minimalizovat a ceníme si inspirace zvenčí, kterou Equal Pay Day nabízí. V neposlední řadě je pro nás organizace Business Professional Women, která event zastřešuje, skvělým a důvěryhodným partnerem, se kterým spolupráce dává smysl.

Kdo z Raiffky vystoupí na letošní konferenci a co přinese za téma?

Stejně jako v roce 2022 na páteční konferenci vystoupí hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, která přinese téma viditelnosti a vlivu ve veřejném prostoru. Jsme rádi, že pozvání mezi řečníky přijala také naše CFO a členka představenstva Kamila Makhmudova, která promluví mimo jiné o prolomení skleněného stropu. U mentoringových stolů se účastnice potkají s našimi seniorními manažerkami Yvonou Tošnerovou, která přinese téma: Nejsem na to sama, aneb jak namíchat elixír životní spokojenosti a úspěchu a na online mentoringu s Michaelou Hruškovou s tématem: Jak a kde sebrat odvahu přijímat výzvy, kterých se bojíme?

Kdo se zúčastní konference a mentoringu?

Máme radost, že o účast na konferenci i mentoringové dny máme zájemkyně z řad trainee, ale i mimopražské kolegyně z pobočkové sítě, a dokonce zveme i naši klientku, která s Raiffkou pravidelně investuje a těší se na sobotní FINdependence zónu.

Všem účastníkům a účastnicím přeji, aby během celého Equal Pay Day načerpali mnoho inspirace a využili možnosti networkingu a sdílení, které akce nabízí.