napsali-o-nasvšechny aktuality

ForFemina.cz: Moderní firemní kultura s podporou inkluze a diverzity – to je MARS

Moderní firemní politika a konference Equal Pay Day jdou ruku v ruce. A kam kráčí? Vstříc světu, kde inkluze není cizí slovo a #diverzita je samozřejmostí. Světu, kde jsou ženy slyšet stejně hlasitě a důležitě jako muži. Světu, který se nedělí na muže a ženy, ale který se z nich skládá. 

Společnost Mars, jeden z největších světových výrobců cukrovinek, čokolády, potravin a krmiv pro domácí zvířata, shromáždil a zanalyzoval hlasy více než 10 000 žen z více než 88 zemí s cílem najít odpovědi na jedinou otázku: Co je třeba změnit, aby více žen plně naplňovalo svůj potenciál? Společnost staví na výsledcích své crowdsourcingové kampaně nazvané #HereToBeHeard, aby povzbuzovala k rovnosti žen a mužů. Cílem je zvýšit povědomí o naléhavosti této problematiky. V rámci kampaně hovořilo 79 % žen vášnivě o potřebě rovných kariérních příležitostí. 80 % žen požadovalo ukončení diskriminace a škodlivých genderových stereotypů. 65 % žen trvalo na větším zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. To jsou jen některá z čísel, která poukazují na závažnost situace.

Společnost Mars je z pohledu diverzity a inkluze skvělým partnerem a ještě lepším učitelem. “Společnost Mars ve střední Evropě aktivně prosazuje rovné kariérní příležitosti pro muže a ženy. Jsme hrdí na to, že ve střední Evropě máme více než 45 % žen ve vyšších manažerských pozicích. Je to výsledek dlouhodobého vytváření inkluzivního pracovního prostředí, kde se může dařit všem bez ohledu na pohlaví,” říká Daria Maslovskaya, ředitelka lidských zdrojů pro Mars Central Europe, a zároveň dodává “Naši inspiraci šíříme i mimo společnost Mars, protože chceme, aby se stále více žen prosadilo v podnikání a dalších institucích.” Mars podporuje ženy při naplňování jejich ambicí například prostřednictvím flexibilních úvazků, které umožňují najít tolik potřebný balanc mezi pracovním a osobním životem, nebo formou mentorských a vzdělávacích programů. Dlouhodobě je společnost Mars zapojena do projektu Empowering Women Mentoring program. Jedná se o půl roční vzdělávací akci pro talentované ženy z partnerských firem organizace Business & Professional Women CR z.s., která probíhá formou mezifiremního speed mentoringu a vrcholí setkáním na pracovně zážitkové konferenci Equal Pay Day.