2022všechny aktuality

Projekt 22 % K ROVNOSTI odborným partnerem

Projekt 22% K ROVNOSTI je systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí pro snižování rozdílů v odměňování žen a mužů v ČR. Zapojuje do řešení všechny aktéry na úrovni veřejné správy, institucí i byznysu. Výstupem jsou konkrétní nástroje jako kalkulačka reálných výdělků žen a mužů na trhu práce, Logib – sebetestovací nástroj pro zaměstnavatele přejatý ze Švýcarska pro zjištění rozdílu v odměňování uvnitř organizace, metodické materiály pro Úřad práce a Státní úřad inspekce práce pro předcházení vzniku nerovností a kontroly rovného odměňování u zaměstnavatelů. Vše je podloženo výzkumy a analýzami, dobrými praxemi ze zahraničí a osvětovou kampaní pro širokou veřejnost.

Lenka Simerská, hlavní gestorka zmíněného projektu, a Petra Sofie Haken, metodička projektu, budou hostkami letošní konference i mentorkami kulatého stolu. Zajímá Vás cokoliv na toto téma? Nejen jich, ale i kolegyň v jejich poradně se budete moci zeptat. Děkujeme za partnerství! Více informací o projektu ZDE.