Lenka Simerská

Hlavní gestorka systémového projektu 22 % K ROVNOSTI, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Propojení na Linked inFacebookTwitterInstagramFacebook Rovná Odměna

Pokud víte, že Česko má ostudně velký gender pay gap, tak asi taky tušíte, že se sám nesníží. Na této misi je Lenka už šestým rokem. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí řídí systémový projekt 22 % K ROVNOSTI, kde vznikají konkrétní nástroje, analýzy, doporučení a postupy pro snižování propadu příjmů žen vůči mužům v ČR.
Genderovým tématům se věnuje od konce 90. let, kdy v pražských Gender Studies založila první informační portál svého druhu feminismus.cz a rozvíjela myšlenky rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a ve firmách. Její projekty patří k prvním v oblasti diverzity v CSR.
Aktivně vystupuje v médiích, publikuje a je zapojena do mezinárodních profesních organizací a expertních skupin.
Motivuje ženy, aby vstupovaly do politiky a veřejného života, spolupracuje s političkami v severských zemích. Iniciovala nadstranickou platformu LibuShe pro ženy v komunální politice.

Co by pomohlo tomu, aby byl HLAS žen ve společnosti více slyšet?

Nejvíc by pomohla solidarita žen mezi sebou. Ženské sítě a cílená vzájemná podpora. To by byl fičák! Kdyby pokaždé, když se chystá nějaký panel, členství v nějakém orgánu, nebo mediální komentář, přítomná žena řekla – moment, nemáme tu ženy, pojďme ještě hledat a nějaké oslovit. Určitě by to bylo vidět.

Co bych se o sobě chtěla dočíst:

Ráda bych se dočetla palcovými titulky, že gender pay gap byl v Česku vynulován. Nebylo by to o mě, ale cítila bych svojí trošku přinesenou do mlýna. Taky bych se chtěla dočíst, že žiju ve svobodné vzdělané společnosti, kde chytří a pracovití dostávají prostor, máme tu ty nejlepší inovace, čisto, zdraví a kvete diskuze a konsenzus.

Zdroje inspirace:

Nejvíc ze všeho doporučuji cestu do vlastního nitra. Poctivou introspekci, protože když odkryjeme nánosy všeho, co nám nepatří, čeká na nás příval inspirace sebou samotnou a otevřené kanály intuice.