napsali-o-nasvšechny aktuality

Zapojení žen do rozhodování pozitivně ovlivňuje celou ekonomiku

Ekonomická bezpečnost žen se v České republice příliš neřeší a je to chyba. Do budoucna totiž hrozí českým ženám v důchodovém věku chudoba, upozorňuje Lenka Šťastná, prezidentka veřejně prospěšné organizace Business & Professional Women CR. 

Lenko, je před námi historicky první online Mentoringový maraton. Jak velkou výzvou pro Business & Professional Women CR bylo v současnosti jeho zrealizování? Byl od začátku plánován jako online?

Již 11. rokem tradičně připravujeme v rámci konference Equal Pay Day mentoringový den naživo. Jde o velmi populární akci, kterou každoročně navštíví více jak 1000 žen. Nikdy jsme neplánovaly, že by se uskutečnila v online prostoru. Přišly bychom tak o unikátní atmosféru plnou vzájemného sdílení a podpory, kdy sálem vždy proudí tolik energie, což ve velké míře oceňují právě samotné účastnice. 
Doba si to však žádá, a tak jsme i my musely učinit rozhodnutí, že se letos uvidíme virtuálně. To padlo na začátku října. Hlavním důvodem byl fakt, že jsme rozhodně nechtěly ženy, které se na toto setkání vždy velmi těší, protože je podporuje v rozvoji kariéry a podnikání, připravit o impulsy, konkrétní rady a inspiraci, která jim zejména v této době může být velmi užitečná. A jestli to byla výzva? Ano, byla. Uspořádat akci s více jak 60 vystupujícími je myslím výzvou pro každého. My jsme však ženy, které jsou zvyklé hbitě reagovat na nastalé situace a také podporovat ty, co naši pomoc potřebují. 

Co všechno účastnice během těch osmi listopadových zažijí?

Každý den je rozdělen do dvou hodin. V té první budeme všechny společně poslouchat diskuze, webináře nebo motivační vystoupení, ve druhé hodině se rozdělíme do „ke stolům“ podle toho, kterou mentorku si vybereme a tam v malé skupině budeme sdílet svoje zkušenosti nad tématem, které mentorka zvolila. Bude to jedinečná příležitost seznámit se s novými ženami, poznat jejich příběhy, názory a také případně přispět svými zkušenostmi těm ostatním.

Témat, která se budou u mentoringových stolů řešit, je celá řada. Je nějaké, které byste chtěla vyzdvihnout, které byste si Vy nenechala ujít?

Pro mě je těžké zvolit jedno téma, vybírala jsem jednak mentorky a také jejich témata. Velmi si vážím toho, že se k nám přidala i Edina Seleskovic, která tvoří v New Yorku. Její životní příběh je až neskutečný.  Edina již jednou na naší konferenci byla v roli mentorky a ženy, které u jejího stolu seděly, nechtěly jít domů. 

Mentoringový maraton probíhá v rámci projektu Equal Pay Day, který upozorňuje na rozdíly v odměňování žen a mužů. Jak vážná je v tomto situace v České republice?

Ženy v Česku berou zhruba o 20 % méně než muži. Jsou to průměrná čísla, ale zarážející je fakt, že se díky nim pohybujeme na posledních místech v žebříčku dalších evropských zemí. Chybí nám zařízení, která pečují o děti, chybí nám flexibilní úvazky pro ženy, které o děti pečují, máme obrovský podíl neplacené práce, kterou ženy vykonávají ve svých domácnostech. V Evropě máme nejvyšší podíl žen s dětmi, které nepracují. To všechno má nejen vliv na kvalitu života rodin s dětmi, kterým prostě ty příjmy chybí, ale velmi silně jsou tím ovlivněny důchody žen. Řada z nich je tak v důchodovém věku ohrožena chudobou. A to je opravdu velký problém, který si bohužel řada lidí neuvědomuje.

S tématem rovnosti v odměňování žen a mužů souvisí i téma ekonomické bezpečnosti žen, o které se u nás moc nemluví. Proč bychom tomuto tématu měli věnovat pozornost, zejména v době, kterou právě prožíváme?

Ekonomická bezpečnost žen zahrnuje pět základních oblastí. Tou první je podpora účasti žen na pracovním trhu a odstraněním rozdílu v odměňování žen a mužů. Hned za tím je nutnost zajistit větší flexibilitu rodin, aby bylo možné bez problémů sladit práci a péči o rodinu. Důležitá je také podpora žen ve vedoucích pozicích, zejména potřeba je zbavit strachu, zda to vše zvládnou. Toho můžeme docílit prezentací pozitivních vzorů nejen od nás, ale také ze zahraničí, o což se v BPW CR dlouhodobě snažíme. Za čtvrté je nutné reagovat na rozdílné potřeby žen na pracovním trhu a za páté, naprosto nezbytné je zajistit všem ženám bezpečné prostředí, a to jak v práci, tak doma. Ani v jedné z těchto oblastí Česká republika v porovnání se zahraničním bohužel nevyniká. Přitom studie říkají, že zapojení žen do rozhodovacích pozici přináší užitek nejen samotným firmám, ale i celé ekonomice. 

Zdroj: ostravskoonline.cz