napsali-o-nasvšechny aktuality

ŽENA A ŽIVOT: Nefér hra. Všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější.

Máte za sebou za ty roky velký kus práce, řekla bych, že téma se hodně zviditelnilo. Přitom podle Gender Report se České republika za loňský rok propadla v žebříčku rovných příležitosti o 25 míst na 101. pozici ze 140 zemí (v Evropě je na tom hůř jen Kypr). Jak si to vysvětlujete, nebo máte nějakou teorii, proč se to u nás stále děje? Já totiž myslela, že se to zlepšuje… A ono ne?

Jsem opravdu ráda, že už firmy i veřejnost vědí, že máme problém, který je potřeba řešit. Od doby, kdy jsme před 15 lety začaly na problém upozorňovat, jsme musely já i můj tým prokázat značnou odolnost. Z počátku nám totiž většina žen tvrdila , že jich se to vůbec netýká a statistiky říkaly, že rozdíl je více než 27 %. A nastal další paradox – ano, o rovných příležitostech se více bavíme, více žen – role models je vidět v médiích a to tak nějak vedlo k tomu, že si veřejnost myslí, že máme ten problém vyřešený. No a každé mezinárodní srovnání říká něco zcela jiného – ostatní země jdou vpřed, my vzad , nebo možná stojíme . Řekla bych, že tato srovnání hlavně říkají, že problematice rovných příležitostí věnujeme jako společnost velmi málo společnosti. Bohužel i řada firem si myslí, že je to záležitost žen.

Často se apeluje na zaměstnance, ale není schopnost říct si o peníze i otázkou ženského sebevědomí obecně?

Ano, otázka ženského sebevědomí je důležitým a komplexním tématem. Ženy se prostě v řadě okolností chovají jinak než muži . Z historických, ale i výchovných důvodů se cítí nejisté ve vyjednávání, obávají se odmítnutí a také vědí, že většinou jejich hlavní prioritou je sladění pracovního a rodinného či osobního života. Je důležité vytvořit takové prostředí, které podporuje otevřenou a transparentní komunikaci o odměňování a přináší rovné příležitosti pro všechny zaměstnance, bez ohledu na jejich pohlaví nebo jiné faktory. Velkým pomocníkem v této oblasti bude určitě úplně nová směrnice EU o transparentnosti odměňování.

Na příštím ročníku Equal Pay Day v dubnu 2024 budeme , mimo jiné, diskutovat o tom, jakou příležitost nám všem tato směrnice dává.

Celý článek ve spolupráci s Lenkou Šťastnou naleznete v tištěné verzi časopisu Žena a život 08/2023.