Aktualityvšechny aktuality

Rovnost, flexibilita, spojenectví

By 27. 7. 2023 No Comments

Daniela Hlaváčková, marketingová ředitelka pro střední Evropu společnosti Mars, letos zavítala na 14. ročník konference Equal Pay Day. Rozpovídala se o firemní kultuře, hodnotách, ale zejména o tom co je třeba změnit pro spravedlivější a příjemnější pracovní prostředí.

Daniela Hlaváčková,
marketingová ředitelka pro střední Evropu společnosti Mars

Společnost Mars představila projekt #HereToBeHeard, do kterého zapojila více než 10 000 žen a položila jim jedinou otázku: “Co by se mělo změnit, aby ženy mohly naplnit svůj potenciál”? Z odpovědí vzešla zajímavá fakta. 79 % žen vášnivě o potřebě rovných kariérních příležitostí. 80 % žen požadovalo ukončení diskriminace a škodlivých genderových stereotypů. 65 % žen trvalo na větším zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. To jsou jen některá z čísel, která poukazují na silné a důležité téma, které je třeba nejen komunikovat, ale také jednat.

Nemusí to být vždy velké a zásadní kroky. Jak Daniela ve svém rozhovoru prozrazuje, i drobné ústupky a dohody v rámci pracovního prostředí mohou přinést velké změny k lepšímu. Za zmínku určitě stojí tři oblasti, které moc nestojí, ale mají tu moc pomáhat zlepšovat pracovní prostředí. Rovnost je základním předpokladem a stejná příležitost pro všechny by měla být standardem nikoliv výsadou. Daniela dále zmiňuje flexibilní pracovní dobu, kdy si každý může nastavit čas na práci, tak jak vyhovuje jemu. S ohledem na jeho denní rytmus, sociální potřeby či potřeby jeho nejbližší rodiny. Společnost Mars jde tomuto naproti zavedením tzv. hybrid working (50 % v kanceláři x 50 % homeoffice) a pet friendly offices, kdy dopřávají volnosti i zaměstnancům s domácími mazlíčky. Blahodárné účinky přátelských chlupatých stvoření na psychickou pohodu zaměstnanců a sociální interakci mezi nimi ani nemusim zmiňovat. V neposlední řadě je to spojenectví. To může být chápáno v kontextu rodiny, ale jeho význam je daleko širší a důležitější. Jde v něm o pomoc mezi ženami navzájem. O pochopení, sdílení a podporu, ať už v dobách úspěchu, ale ještě více v okamžicích zmaru. Být tu jedna pro druhou a vyslechnout, nesoudit, a podat pomocnou ruku, je-li to třeba. Nejen Daniela si pamatuje památnou větu Madeleine Albrightové: “V pekle je speciální místo pro ženy, které nepomáhají jiným ženám”. Ženy jsou silná stvoření a jako takové unesou mnohá břímě, není ale hanbou, když se již pod nákladem začnou ohýbat a nevědí kam dál. V těchto situacích je důležité se nebát si připustit, že potřebuji pomoci. Kamarádka, rodina, kouč, mentorka, kdokoliv z nich je schopen podat pomocnou ruku, která vám pomůže opět určit směr kterým jít dál.

Konference Equal Pay Day je v tomto ohledu speciálním místem, kde se snoubí energie a inspirace, kde ženy sdílí své úspěchy, ale i nezdary a poučení z nich. Místem, kde jsou si všichni rovni bez ohledu na pohlaví, barvu pleti či náboženství. Místem kde můžete volně vyjádřit svůj názor a nakonec místem, kde se tvoří kontakty, spolupráce a přátelství.