Aktualityvšechny aktuality

10. a 11. listopadu – první Equal Pay Day na Slovensku

Hoci na Slovensku v rovnosti odmeňovania mužov a žien napredujeme, tempo je veľmi mierne a pomalé. Oproti niektorým členským štátom EÚ zaostávame o viac ako 10%. „Vyrovnať rozdiely v odmeňovaní nie je iba otázkou základnej spravodlivosti. Posilnilo by to ekonomiku spoločnosti. Ženy by mali väčšiu kúpnu silu, mohli by viac investovať a znížila by sa miera chudoby. Pomohlo by to odľahčiť zaťaženie systémov sociálneho zabezpečenia a zvýšili by sa aj daňové príjmy štátov. Práve preto sme radi, že Equal Pay Day prichádza už aj na Slovensko,“ hovorí organizátorka eventu a zakladateľka Akčných žienMartina Novotná, která vás tímto zve na první ročník do Bratislavy.

KDY: 10. a 11. listopadu 2023

KDE: Bratislava

Celou tiskovou zprávu naleznete zde.

Martina Novotná, Zakladatelka projektu Akčné ženy.