všechny aktuality

Evropská legislativa jde ženám naproti

By 10. 9. 2023 No Comments

V dubnu letošního roku byla Evropskou unií přijata směrnice upravující transparentnost v odměňování. Dokument, který má pomoci zmírnit nerovnosti v odměňování žen a mužů a přispět tak k rovnocenému postavení všech lidí, bez ohledu na pohlaví, etnikum či sexualitu, v pracovním prostředí. Dopad těchto nerovností dalece přesahuje rozpočet jednotlivých domácností, kterých se problém osobně dotýká. Proto je eliminace tohoto problému v zájmu celé společnosti. „Přijetí směrnice je velmi důležitým bodem, který významně podpoří naše úsilí za férové odměňování. Je zcela jasné, že diskuzi o ní zařadíme do programu jubilejního 15. ročníku konference Equal Pay Day“, říká zakladatelka konference Lenka Šťastná.

S implementací nových práv a povinností bude do velké míry pomáhat projekt Rovná odměna v gesci MPSV, jehož hlavní gestorkou je Lenka Simerská, pravidelná vystupující konference Equal Pay Day, která se také účastnila klíčových vyjednávání o směrnici. „Apelovala jsem na návrh směrnice, jako na velkou příležitost, jak odhalit a zamezit nerovnostem na pracovištích. Aktuálně totiž ženy nemají možnost zjistit, zda je jejich odměňování spravedlivé a adekvátní, a případnou nerovnost dokazují jen velmi obtížně,“ uvádí Simerská.

A co že zmíněná směrnice upravuje konkrétně? Dle nových pravidel jsou společnosti EU povinny sdílet informace o vyplácených mzdách. V případě že odhalí rozdíl v odměňování převyšující 5%, jsou zavázáni přijmout opatření. Společnosti, které zaměstnávají nad 250 zaměstnanců mají tuto povinnost každoročně. V případě menších organizací bude povinnost podávat zprávy stanovena na každé tři roky. Na organizace, které mají méně než 100 zaměstnanců, se povinnost podávat zprávy vztahovat nebude.

Nová pravidla stanovují povinnost zaměstnavatelů informovat uchazeče o zaměstnání o výši nástupního platu nebo o rozmezí odměny na inzerovaných pozicích, ať už v oznámení o volném pracovním místě, nebo před pracovním pohovorem. Současně je zakázáno se dotazovat na mzdovou historii uchazeče/ky. Jakmile budou uchazeči o zaměstnání přijati, mají právo na informace ohledně průměrné úrovně odměňování ve své kategorii zaměstnání nebo pro skupinu pozic vykonávajících stejnou práci dělené dle pohlaví. Současně mají také nárok požadovat údaje o kritériích, dle kterých je určována mzda, případně kariérní postup. Ta musí být genderově neutrální a objektivní.

Nová pravidla stanovují povinnost zaměstnavatelů informovat uchazeče o zaměstnání o výši nástupního platu nebo o rozmezí odměny na inzerovaných pozicích, ať už v oznámení o volném pracovním místě, nebo před pracovním pohovorem. Současně je zakázáno se dotazovat na mzdovou historii uchazeče/ky. Jakmile budou uchazeči o zaměstnání přijati, mají právo na informace ohledně průměrné úrovně odměňování ve své kategorii zaměstnání nebo pro skupinu pozic vykonávajících stejnou práci dělené dle pohlaví. Současně mají také nárok požadovat údaje o kritériích, dle kterých je určována mzda, případně kariérní postup. Ta musí být genderově neutrální a objektivní.

Členské státy mají 3 roky na aplikaci nové směrnice do své legislativy a pracovně právního prostředí. Pojďte s námi prodiskutovat klady a zápory chystaných změn a poslechnout si názory odborníků na tuto problematiku. Rezervujte si termín 11. – 12. dubna 2024, téma tohoto ročníku je PŘÍLEŽITOST. Využijte tu svou a nakupte vstupenky za ceny Early Birds.

Těšíme se na Vás! 

#rovnáodměna #rovnéodměňování #equalpay #férodměna