Veronika Tebichová

Leasing Director / retail real estate Via Outlets – Fashion Arena Prague Outlet

Téma speed mentoringu:
Žena v mužském oboru nemovitostí

Sobota 1.4.2023

Clarion Congress Hotel Prague

Mentoringový den
HarmonogramVstupenkyRegistrace na mentoring
Téma:  Žena v mužském oboru nemovitostí

V oboru pracuji téměř 20 let. Sama mám pocit, že k tématu mám nejvíce co předat. Ráda bych předala zkušenosti jak se pracuje ve zdánlivě mužském oboru. V čem má žena výhodu oproti mužům v tomto oboru a jak ji využívat. Myslím, že žena dokáže skvěle obohatit mužský svět a muži jsou za to nakonec rádi. A samostatnou kapitolou jsou nejrůznější vyjednávácí situace většinou samozřejmě proti mužům.

Něco o mně

Maloobchod je velmi dynamickým odvětvím a leasing je vždy na začátku všeho. Momentálně vyjednáváme příchod významného nájemce z oboru prémiové módy a několik našich největších nájemců rozšířilo či plánuje rozšířit své plochy. Zároveň jsme spustili projekt rozvojového plánu pro Fashion Arenu. První výsledky budou vidět již letos.

Co děláte pro to, abyste byla VIDĚT A SLYŠET?

V rámci odborné komunity se zapojuji do akcí, stala jsem se součástí pracovní skupiny Asociace nákupních center. Neustále je třeba sledovat odbornou komunitu na profesních sociálních sítich a hlavně se co nejvíce setkávat s lidmi z oboru. V po covidové době ideálně osobně.

Jaké jsou podle Vašeho názoru nejdůležitější VÝZVY PRO ROK 2023?

Udržet profitabilitu businessu a přitom nezastavit udržitelný rozvoj.

Co by mělo vědět Vaše mladší já?

Nebát se, uvědomovat si své kvality a umět o nich informovat své okolí. Umět naslouchat svému okolí v tom jaké kvality mám (toto může překvapit).