Jana Černoušková

Gender expertka, lektorka, konzultantka JKONCEPT s.r.o.

Pátek 31.3.2023

Clarion Congress Hotel Prague

Konference
ProgramVstupenky
Něco o mně

Rozvíjím služby externí ESG Ambasador a Diverzity Ambasador pro organizace, které chtějí toto téma profesionálně vtáhnout do své agendy, vytvářím projekty na míru. Stále se zabývám genderovou tématikou a vzděláváním pro 21. stol., zejména ve smyslu učení se leadershipu a strategickému plánování.

Co děláte pro to, abyste byla VIDĚT A SLYŠET?

Snažím se zejména o to, aby byli vidět a slyšet ty a ti, pro které pracuji a současně se nevyhýbám vystupovat se svým názorem a neodmítat příležitosti, které umožňují vstupovat do veřejných debat.

Jakou ZMĚNU chcete kolem sebe vidět a prosadit?

Sebevědomou společnost, která neškatulkuje, ale vytváří podmínky pro realizaci všem bez rozdílu.

Jaké jsou podle Vašeho názoru nejdůležitější VÝZVY PRO ROK 2023?

Nerezignovat na zájem o veřejné dění. Nenechat se otrávit nepříznivým ekonomickým vývojem a zůstat aktivní. Myslet, konat dlouhodobě.

O čem se ve veřejném prostoru nemluví, ale mělo by?

O tom, že ČR nemá dlouhodobé cíle jakou zemí a společností chce být a čemu se chce věnovat. Nemluví se dostatečně o postavení a potenciálu žen v české společnosti a neklade se důraz na skutečně jasnou politiku podporující work life balance.