Představte se prosím v 5 větách

V mládí mne mimo jiné formoval orientační běh. Od té doby se snažím být nejen nejrychlejší, ale hlavně neztratit správný směr a nezabloudit v osobním ani profesním životě. Stejně jako v orientačním běhu i v životě existují různé cesty vedoucí k cíli a pro konečný úspěch je potřeba naučit se vybrat si tu správnou. A není to vždy ta nejkratší a nebývá to často ani ta nejpohodlnější. Jsem prostě běžkyně dlouhých tratí, která stále hledá nové a různé cesty k cíli, ráda vyhrává a dělá vše pro to, aby se cestou neztratila sama sobě.

Diana Procházková

Ředitelka sekce HR a korporátní služby ČEPS a.s.

„Nikdy to nevzdávej.“

⊕ Pátek 29.3.2019

Koupit vstupenku

Jak pohlížíte na ústřední téma konference FIREMNÍ KULTURA? 

Firemní kultura není o heslech a proklamacích, firemní kulturou musí zaměstnanci žít. Tak, jako je důležité, aby vzali zaměstnanci principy a pravidla, jež firma zastává, za své, je ještě důležitější, aby s těmito principy bylo ztotožněno i její vedení. Je to o každém jednotlivci a každodenních maličkostech. Pokud chceme, aby byla firma přátelská, otevřená a respektující, nemůžeme čekat, že taková bude, pokud ani kolegovi nepopřejeme dobrý den.

Jakou myšlenku vyšlete ze svého vystoupení a proč?

Pokud něco chceme, nebojme se to říct. Nebojme se to udělat. Předávejme tuto zkušenost ostatním. Svým dětem, kolegům, přátelům, svému okolí.

Co si z konference chcete odnést?

Inspiraci, dobrou náladu a pocit, že v tom nejsem sama.